Keine direkten Treffer gefunden für: ihtiyacı

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: ihtiyacı

Deutsch Türkisch
alle Information, die Sie benötigen ihtiyacınız olan tüm bilgiler
Bedarf an etwas haben {v} ihtiyacı olmak
Bedarf decken ihtiyacı karşılamak
Bedürfnis befriedigen {v} ihtiyacı gidermek
die Bedürfnisbefriedigung {sub} {f} ihtiyacı giderme
benötigen {v} [benötigte, hat benötigt] ihtiyacı olmak
benötigend {adj} ihtiyacı olan
die Benötigende {sub} {f} ihtiyacı olan
benötigt werden ihtiyacı olmak
brauche [ich~] ihtiyacım var
brauchen {v} [brauchte, hat gebraucht] ihtiyacı olmak
brauchend {adj} ihtiyacı olan
braucht [er, sie, es~] ihtiyacı var
decken {v} ihtiyacı sağlamak
Deckung des Bedarfs {sub} {f} ihtiyacı karşılama
das Deckungsbedürfnis {sub} {n} ihtiyacı karşılama gereksinimi
das Elektrizitätsversorgungsunternehmen {sub} {n} ihtiyacı karşılama mütahidliği
er braucht ihtiyacı var
er bräuchte ihtiyacı vardı
etwas gut gebrauchen können {v} ihtiyacı olmak
ich brauche ihtiyacım var
jegliche Auskunft die Sie benötigen ihtiyaciniz olan her türlü bilgi
mein Bedarf daran ist gedeckt ihtiyacım görüldü
sein Bedürfnis verrichten {v} ihtiyacı görmek
was wir brauchen... ihtiyacımız olan...
der Absicherungsbedarf {sub} {m} tedbir ihtiyacı
der Anlagebedarf {sub} {m} yatırım ihtiyacı
der Anlagebedarf {sub} {m} yatırım yapma ihtiyacı
der Arbeiterbedarf {sub} {m} işçi ihtiyacı
der Arbeitsbedarf {sub} {m} ihtiyacı
der Arbeitskräftebedarf {sub} {m} eleman ihtiyacı
der Arbeitskräftebedarf {sub} {m} işçi ihtiyacı
der Arbeitsspeicherbedarf {sub} {m} çalışma hafızası ihtiyacı
der Artikelbedarf {sub} {m} eşya ihtiyacı
der Änderungsbedarf {sub} {m} değişiklik ihtiyacı
der Bastelbedarf {sub} {m} [Holz] el işi için ağaç ihtiyacı
das Beachtungsbedürfnis {sub} {n} sayılma ihtiyacı
Bedarf an liquiden Mitteln {sub} {m} nakit ihtiyacı
die Bewässerungsnotwendigkeit {sub} {f} sulama ihtiyacı
der Bewässerungswasserbedarf {sub} {m} sulama suyu ihtiyacı
das Bildungsbedürfnis {sub} {n} eğitim ihtiyacı
der Brennbedarf {sub} {m} yalat ihtiyacı
der Brennstoffbedarf {sub} {m} yakıt ihtiyacı
der Darlehensbedarf {sub} {m} kredi ihtiyacı
der Devisenbedarf {sub} {m} döviz ihtiyacı
der Durst {sub} {m} su ihtiyacı
der Düngerbedarf {sub} {m} gübre ihtiyacı
das Düngerbedürfnis {sub} {n} gübre ihtiyacı
der Düngungsbedarf {sub} {m} gübre ihtiyacı
der Eigenbedarf {sub} {m} kendi ihtiyacı
der Eigenkapitalbedarf {sub} {m} özsermaye ihtiyacı
0.003s