2 direkte Treffer gefunden für: Mitteln

Deutsch Türkisch
das Mitteln {sub} {n} ortalama
mitteln {v} ortalamak

29 indirekte Treffer gefunden für: Mitteln

Deutsch Türkisch
mittelniederdeutsch {adj} Kuzey Almanya şivesi ile ilgili
das Mittelniederdeutsch {sub} {n} kuzey Almancası
das Mittelniederländisch {sub} {n} Orta Hollanda`ya ait
Ablieferungspflicht von Nahrungsmitteln {sub} {f} yiyecek maddelerinin teslim görevi
Abwanderung von Mitteln {sub} {f} gelir kaybaklarının göçü
Arbeitskräfte vermitteln {v} işçilere yeri bulmak
ausmitteln {v} ortalamak
Austausch von Zahlungsmitteln {sub} {m} ödemede para cinsini değiştirme
Bedarf an liquiden Mitteln {sub} {m} nakit ihtiyacı
Bereitstellung von Haushaltsmitteln ödeneklerin düzenlenmesi
Bereitstellung von Kreditmitteln {sub} {f} sağlanan krediler
die Beruhigungsmitteln {sub} {pl} sakinleştiriciler
Beschaffung von Mitteln {sub} {f} fon sağlama
Beschaffung von Mitteln {sub} {f} kaynak yaratma
Bildung vermitteln {sub} {f} eğitim vermek
die Bindemitteln {sub} {pl} harçlar
die Bindemitteln {sub} {pl} tutturucular
Daten übermitteln verileri devretmek
den Ausbildungsbedarf ermitteln meslek eğitimi gereksinimini tespit etmek
den Durchschnitt ermitteln ortalamayı tespit etmek
den Firmenwert ermitteln firma değerini tespit etmek
den Gewinn ermitteln kazancı tespit etmek
den Wert ermitteln {v} değerini saptamak
die Wahrheit ermitteln gerçeği tespit etmek
Durchschnitt ermitteln ortalamayı tespit etmek
ein Darlehen vermitteln {v} borç sağlamak
ein Gefühl vermitteln hissini vermek
eine Kennzahl ermitteln {v} bir oran tespit etmek
eine Nachricht übermitteln bir haberi iletmek
0.002s