1 direkte Treffer gefunden für: großer

Deutsch Türkisch
größer {adj} daha büyük

57 indirekte Treffer gefunden für: großer

Deutsch Türkisch
großer Anfangsbuchstabe {sub} {m} büyük ilk harf
großer Ansturm {sub} {m} büyük istila
großer Anteil {sub} {m} büyük pay
großer Anwendungsbereich {sub} {m} büyük uygulama alanı
großer Auftrag {sub} {m} büyük sipariş
großer Auftritt {sub} {m} büyük sahne çıkışı
großer Aufzug {sub} {m} büyük asansör
großer Ausverkauf {sub} {m} büyük kampanyalı satış
großer Ball {sub} {m} büyük top
großer Bär {sub} {m} [Strenbild in der Astrologie] (yıldız falında) büyük ayı
großer Bereich {sub} {m} büyük kısım
großer Betrag {sub} {m} büyük miktar
großer Bewunderer {sub} {m} büyük hayran
großer Bissen {sub} {m} büyük lokma
großer Bittersüßer Nachtschatten {sub} {f} [Solanum laciniatum] Sofur (Gosser)
großer Bohrer {sub} {m} büyük matkap
großer Brachvogel büyük kervan çulluğu
großer Brachvogel kervan çulluğu
großer Brachvogel {sub} {m} çulluk
großer Bruder {sub} {m} ağabey
großer Bruder {sub} {m} abi
großer Buchstabe {sub} {m} büyük harf
großer Buchstabe {sub} {m} majüskül
großer Buchstabe {sub} {m} manüskül
großer Bursche {sub} {m} büyük oğlan
großer Chef {sub} {m} büyük şef
großer Dummkopf {sub} {m} büyük aptal
großer Durchmesser {sub} {m} büyük çap
großer Einfluss {sub} {m} büyük etki
großer Einkaufsmarkt {sub} {m} büyük alış-veriş pazarı
großer Empfangssaal {sub} {m} büyük kabul salonu
großer Erfolg {sub} {m} büyük başarı
großer Esser {sub} {m} çok yemek yiyen
großer Fang {sub} {m} yakalanan büyük av
großer Fehler {sub} {m} büyük hata
großer Fisch {sub} {m} büyük balık
großer Fortschritt {sub} {f} büyük ileleme
großer Freundeskreis {sub} {m} geniş arkadaş cevresi
großer Galgant {sub} {m} havlıcan
großer Geldbetrag {sub} {m} büyük para miktarı
großer Geschäftsabschluss {sub} {m} büyük anlaşması
großer Gewinn lässt sich erzielen büyük kâr yapılabilir
Großer Gott! büyük Allahım!
großer Hafen {sub} {m} büyük liman
großer Hahnenfuß {sub} {m} düğünçiçeği
großer Haufen Bücher {sub} {pl} büyük miktarda kitaplar
großer Haushalt {sub} {m} büyük bütçe
großer Held {sub} {m} büyük kahraman
großer Hitze aussetzen {sub} {f} aşırı sıcağa bırakmak
großer Hund {sub} {m} büyük köpek
großer Hunger {sub} {m} büyük açlık
eine Nummer größer bir numara büyük
etwas größer {adj} biraz daha büyük
fast noch größer hemen hemen daha büyük
nächstgrößer bir sonraki en büyük
viel größer {adj} çok daha büyük
weitaus größer {adv} çok daha büyük
0.004s