2 direkte Treffer gefunden für: bask

Deutsch Türkisch
der Baske {sub} {m} Bask
die Baskin {sub} {f} Bask

51 indirekte Treffer gefunden für: bask

Deutsch Türkisch
das Abbiegelicht {sub} {n} başka yöne sapan ışık
abdriften {v} [driftete ab, ist abgedriftet] başka yöne aktarmak
der Abdruck {sub} {m} baskı
abdruckbares Zeichen {sub} {n} baskısı mümkün yazı tipi
die Abdruckdesinfektion {sub} {f} baskı dezenfeksiyonu
die Abdrucke {sub} {pl} baskılar
das Abdruckgebiet {sub} {n} baskı sahası
der Abdruckgips {sub} {m} baskı alçısı
die Abdruckkappe {sub} {f} baskı başlığı
der Abdrucklöffel {sub} {m} baskı kaşığı
die Abdruckrechte {sub} {pl} baskı hakları
das Abdrucksrecht {sub} {n} baskı hakkı
die Abdruckstelle {sub} {f} baskı yeri
der Abdruckstempel {sub} {m} baskı mühürü
die Abdrucktechnik {sub} {f} baskı tekniği
der Abdrückdeckel {sub} {m} baskı test kapağı
der Abdrücker {sub} {m} baskıcı
das Abdrückgewinde {sub} {n} baskı vidası
die Abdrückkraft {sub} {f} baskı kuvveti
abfällig sprechen über jemanden başkası üzerinden ağılayıcı konuşmak
Abgabe an ein anderes Gericht {sub} {f} başka mahkemeye devir
abgeleitet [gaz hattı] başka yöne kanalize edilmiş
abgeschoben [Schuld] başkasının üzerine atmış
abgewälzt başkasının üzerine atmak
abgewälzt başkasının üzerine yüklemek
Abhängigkeit von anderen Währungen {sub} {f} başka para birimlerine bağımlılık
abkömmlich {adj} başka bir işi yapabilmesi için uygun olan
ableitbar {adj} başka yöne kanalize edilebilir
abplacken {v} [plackte ab, hat abgeplackt] başkasına hamallık etmek
abplacken, sich {v} başkası için hamallık yapmak
der Abrollbock {sub} {m} baskül sehpası
abschleppen {v} [schleppte ab, hat abgeschleppt] başka bir araç vasıtasıyla çekip götürmek
Abschmieren von Druckfarben {sub} {n} baskı renklerini bulaştırmak
das Abschnittsetikett {sub} {n} baskı şeridinden kesilen etiket
absiedeln {v} [siedelte ab, hat abgesiedelt] başka yere taşınmak
absolute Monarchie baskıcı yönetim
der Absprung {sub} {m} [Siebdruck] baskı kalıbı ile baskı bezi arasındaki mesafe
der Abteilungstitel {sub} {m} [eines fortlaufenden Sammelwerks] baskı adı
die Abtropfwalze {sub} {f} baskı silindiri
abweichend {adj} başkalık
die Abweichung {sub} {f} başkalık
die Abweichungen {sub} {pl} başkalıklar
abwälzen {v} [Schuld] başkasına yüklemek
die Abziehfarbe {sub} {f} baskı rengi
die Abziehhalle {sub} {f} baskı dairesi
der Abziehkolben {sub} {m} baskı pistonu
das Adjuvans {sub} {n} başka maddeleri destekleyen kimyasal madde
Adressierbarkeit der Druckpunkte {sub} {f} baskı noktasının adreslenebilirliği
die Adsorbentia {sub} {f} başka eriyik maddeyi emen madde
der Aerophyt {sub} {m} başka bitki üstünde yaşayan bitki
die Akkulturation {sub} {f} başka kültürü benimseme
0.003s