34 direkte Treffer gefunden für: Los


77 indirekte Treffer gefunden für: Los

Deutsch Türkisch
aleukämisch {adj} lösemisiz
aleukämisch Lymphadenose {sub} {f} lösemisiz lenf boğumları iltihaplanması
der Anhauch {sub} {m} loş ışık
der Blutkrebs {sub} {m} lösemi
Eau de Toilette {sub} {n} losyon
das Haarwasser {sub} {n} losyon
die Leukose {sub} {f} [Med.] lösemi
die Leukämie {sub} {f} [Med.] lösemi
die Leukämiekranke {sub} {pl} lösemi hastaları
der Leukämiekranker {sub} {m} lösemi hastası kişi
leukämisch {adj} lösemi ile ilgili
leukämisch Lymphadenose {sub} {f} lösemili lenf boğumları iltihaplanması
leukämische Infiltration {sub} {f} lösemi ile ilgili içeri sızma
der Leuzit {sub} {m} [Geologie] lösit
die Lose {sub} {pl} kuralar
die Lose {sub} {pl} piyango biletleri
Los des Lebens {sub} {n} hayatı piyangosu
Los geht`s! {ugs.} başlıyoruz!
Los gehts! [ugs.: Rechtschreibvariante] şimdi başlıyoruz!
Los mit Euch! [Ausruf] haydi hemen!
los sein {v} başıboş olmak
los sein mit {v} …ile gitmek
Los soll entscheiden neticeyi kura belirlesin
los werden {v} kurtulmak
Los! [Ausruf] haydi! [hadi]
Los! [Ausruf] yallah!
Los! [Ausruf] yürü!
Los, fragen wir ihn! haydi ona soralım!
Los, gib`s ihm! [ugs.: verprügeln] haydi patakla onu!
Los, verschwinden wir! haydi kaybolalım!
die Losanleihe {sub} {f} [Wirtschaft] faizsiz tahvil
losarbeiten {v} hedef tutarak hararetli olarak çalışmak
losarbeiten {v} yerinden ayırmak
losarbeiten {v} yerinden oynatmak
losbar {adj} çekilişi yapılabilir
losbekommen {v} çekip koparmak
die losbinden {sub} {f} çözmek
losbinden {v} ayırmak
losbinden {v} bağını çözmek
losbinden {v} zincirlerini çözmek
losbinden {v} çözmek
losbindend {adj} çözen
losblattern {v} pul pul dökülmek
das Losbrechdrehmoment {sub} {n} kırıp koparma dönme momenti
das Losbrechen {sub} {n} kırıp koparma
losbrechen {v} koparmak
losbrechen {v} rüzgâr kopması
losbrechen {v} sökmek
losbrechen {v} yerinden çıkarmak
losbrechend {adj} kırıp koparan
die Losbrechkraft {sub} {f} kırıp koparma kuvveti
... los ...siz
abflusslos {adj} akıntısız
abflusslos [Becken] akıntısız havuz
der Abgangserlös {sub} {m} çıkış bedeli
absichtslos {adj} amaçsız
absichtslos {adj} niyetsiz
abwechslungslos can sıkıcı
abwechslungslos hep aynısı
abzugslos {adj} bacasız
achsenlos dingilsiz
achtlos {adj} dikkatsiz
achtlos itinasız
achtlos lakayt
achtlos parvasız
adressenlos adressiz
adresslos {adj} adressiz
adresslos {adj} bulunaksız
adresslos adressiz
affektlos sakin
affektlos soğukkanlı
affektlos telâşsız
ahnunglos {adj} her şeyden habersiz
ahnungslos bilgisiz
ahnungslos bilinçsiz
alternativlos {adj} alternatifsiz
alternativlos {adj} seçeneksiz
0.005s