27 direkte Treffer gefunden für: çalışmak


39 indirekte Treffer gefunden für: çalışmak

Deutsch Türkisch
abgearbeitet [müde] çalışmaktan bitkin
der Arbeitsscheinwerfer {sub} {m} çalışmak için toplayıcı ışıldak
arbeitsverpflichtet çalışmakla yükümlü
die Familienarbeitskräfte {sub} {pl} çalışmakta olan aile mensupları
ich bin am Arbeiten çalışmaktayım
ich bin müde von der Arbeit çalışmaktan yorgunum
nicht arbeiten müssen çalışmak zorunda olmamak
sich kaputtarbeiten {v} {ugs.} çalışmaktan mahvolmak
sich vor der Arbeit drücken {v} {ugs.} çalışmaktan kaçınmak
sie ist überarbeitet çalışmaktan çok yorulmuş
von der Arbeit erschöpft sein {v} çalışmaktan bitkin düşmek
während es läuft çalışmakta iken
wurlen {v} [geschäftig arbeiten] çalışmaktan çok meşgul olmak
abplacken {v} [plackte ab, hat abgeplackt] eşek gibi çalışmak
abplacken, sich {v} eşek gibi çalışmak
abschuften {v} [schuftete ab, hat abgeschuftet] ağır işte çalışmak
abwechseln {v} nöbetleşe çalışmak
ackern {v} {ugs.} ağır çalışmak
aktiv mitarbeiten aktif birlikte çalışmak
als ... tätig sein ...olarak çalışmak
als Angestellter arbeiten {v} memur olarak çalışmak
als Animierdame arbeiten {v} konsomatris olarak çalışmak
als Arzt tätig sein {v} hekim olarak çalışmak
als Aushilfskraft arbeiten {v} yardımcı işçi olarak çalışmak
als Begleiter tätig sein {v} refakatçi olarak çalışmak
als Dolmetscher tätig sein {v} tercüman olarak çalışmak
als Dressman arbeiten {v} erkek manken olarak çalışmak
als Kellner arbeiten garson olarak çalışmak
als Kritiker tätig sein eleştirmen olarak çalışmak
als Kurier tätig sein kurye olarak çalışmak
als Makler tätig sein {v} simsar olarak çalışmak
als Mannequin arbeiten {v} manken olarak çalışmak
als Mittelsmann tätig sein {v} aracı olarak çalışmak
als Modell beschäftigt sein modellik işinde çalışmak
als Praktikant arbeiten stajyer olarak çalışmak
als Praktikantin arbeiten stajyer olarak çalışmak
als Putzfrau arbeiten temizlikçi kadın olarak çalışmak
als Schaffner tätig sein {v} kondüktör olarak çalışmak
als Schriftsteller tätig sein {v} yazar olarak çalışmak
0.003s