13 direkte Treffer gefunden für: yukarı


77 indirekte Treffer gefunden für: yukarı

Deutsch Türkisch
Abgrenzung nach oben {sub} {f} yukarı doğru sınırlama
das Abheben {sub} {n} yukarı kaldırma
abheben {v} [hebte ab, hat abgehoben] yukarı kaldırmak
der Achselblick {sub} {m} yukarıdan bakış
Anbindung nach oben {sub} {f} yukarıya bağlama
anheben {v} [hob an, hat angehoben] yukarı kaldırmak
ansteigen {v} yukarıya doğru çıkmak
ansteigen lassen {v} yukarıya doğru çıkarmak
aufbiegen {v} [bog auf, hat aufgebogen] yukarıya doğru bükmek
aufbinden {v} [band auf, hat aufgebunden] yukarıya doğru bağlamak
die Auffahrt {sub} {f} yukarı doğru çıkan
auffi [bayr.: österr.: ugs.: herauf, hinauf] yukarı, yükseğe
aufgekrempelt {adj} yukarı kıvrılmış
aufgucken {v} yukarı doğru bakmak
aufheben {v} [hob auf, hat aufgehoben] yukarı kaldırmak
aufholen {v} [holte auf, hat aufgeholt] yukarı çekmek
aufhöhen {v} yukarı kaldırmak
die Aufkantung {sub} {f} yukarı çevirme
aufklappen {v} [Klappe] yukarı kaldırmak
aufkrempeln {v} [krempelte auf, hat aufgekrempelt] yukarı kıvırmak
aufkrempelnd {adj} yukarı kıvıran
aufkrümmen {v} yukarı doğru bükmek
aufquellen {v} [quellet auf, hat aufgequellt] yukarı doğru çıkmak
aufraffen {v} [raffte auf, hat aufgerafft] yukarı doğru sıvamak
aufrecken {v} yukarıya doğru germek
aufrecken {v} [sich~] yukarıya doğru gerilmek
aufrunden {v} yukarıya yuvarlamak
aufschauen {v} [schaute auf, hat aufgeschaut] yukarıya bakmak
aufschießen {v} [schoß auf, hat aufgeschossen: sich rasch erheben] yukarı fırlamak
aufschrauben {v} [schraubte auf, hat aufgeschraubt] yukarıya çekmek
aufschürzen {v} [schürzte auf, hat aufgeschürzt] yukarı kaldırmak
aufsehen {v} yukarı doğru bakmak
aufsehen {v} yukarıya bakmak
die Aufsicht {sub} {f} yukarıdan bakış
aufspringen {v} [sprang auf, ist aufgesprungen] yukarı doğru sıçramak
aufstehen {v} [stand auf, ist aufgestanden] yukarı çıkmak
aufsteigen {v} [stieg auf, ist aufgestiegen] yukarı çıkmak
aufsteigender Luftstrom yukarı akımlı hava
der Aufstieg {sub} {m} yukarı çıkan yol
der Aufstieg {sub} {m} yukarı çıkma
der Aufstieg {sub} {m} yukarı çıkış
aufstreben {v} [strebte auf, hat aufgestrebt] yukarı çıkmaya çalışmak
aufstülpen {v} [stülpte auf, hat aufgestülpt] yukarı kıvırmak
auftoppen {v} [Kran] yukarıya kaldırmak
auftreiben {v} [trieb auf, hat aufgetrieben] yukarı sürmek
aufwärts {adv} yukarıya
aufwärts {adv} yukarıya doğru
aufwärts kompatibel [Software] yukarıya doğru uyarlı
aufwärtskompatibel {adj} yukarı doğru uyarlı
aufwärtskompatibel [Software] yukarıya doğru uyarlı
aufwärtskompatibel [Software] yukarıya doğru uyumlu
an [ungefähr] aşağı yukarı
annähernd {adv} aşağı yukarı
annähernd {adv} üç aşağı beş yukarı
annäherungsweise {adv} aşağı yukarı
auf und ab aşağı yukarı
aus dem Tal hinauf ovadan yukarı
bergan {adv} yokuş yukarı
bergauf {adv} bayır yukarı
bergauf {adv} yokuş yukarı
bergaufwärts yokuş yukarı
berghoch {adv} bayır yukarı
berghoch {adv} baş yukarı
ca. [circa] aşağı yukarı
circa [Kürzel=ca.: Adv.] aşağı yukarı
circa [Kürzel=ca.: Adv.] üç aşağı beş yukarı
den Fluß aufwärts nehir yukarı
den Hang hinauf bayırdan yukarı
die Straße hoch yol yukarı
die Treppe hinauf merdivenden yukarı
eine Seite nach oben bir sayfa yukarı
das Elbflorenz {sub} {n} [Dresden] Dresden`de Elbe yukarı
etwa {adv} [ungefähr] aşağı yukarı
etwaig [Adv] aşağı yukarı
flussaufwärts {adv} akış yukarı
flussaufwärts {adv} nehir yukarı
flussaufwärts [reformierte Schreibung: Adv.] akış yukarı
0.004s