9 direkte Treffer gefunden für: yatırım


77 indirekte Treffer gefunden für: yatırım

Deutsch Türkisch
Abschreibung des investierten Kapitals {sub} {f} yatırım sermayesinin amortismanı
Abschreibung von Anlagewerten {sub} {f} yatırım değerlerinin amortismanı
Abschreibungen für Anlagegüter {sub} {pl} yatırım malların için amortismanlar
Abwicklung der Investitionen {sub} {f} yatırım işlerini yürütme
Abwicklung der Investitionen {sub} {f} yatırımları yönetme
Aktionsplan zur Investitionsförderung {sub} {m} yatırım desteği için aksiyon planı
Aktivierung von Anlagevermögen {sub} {f} yatırım sermayesini aktifleştirme
Anlage abschreiben yatırımı yeşil çimenlik üzerinde tesis
die Anlageabschreibung {sub} {f} yatırım amortismanı
die Anlageanalyse {sub} {f} yatırım analizi
der Anlageaufwand {sub} {m} yatırım gideri
der Anlageaufwand {sub} {m} yatırım harcamaları
die Anlagebank {sub} {f} yatırım bankası
das Anlagebankhaus {sub} {n} yatırım bankası
der Anlagebedarf {sub} {m} yatırım ihtiyacı
der Anlagebedarf {sub} {m} yatırım talepleri
der Anlagebedarf {sub} {m} yatırım yapma ihtiyacı
anlagebedingt {adj} yatırıma bağlı
die Anlagebedingungen {sub} {pl} yatırım koşulları
der Anlageberater {sub} {m} yatırım danışmanı
die Anlageberater {sub} {pl} yatırım danışmanları
die Anlageberaterin {sub} {f} [weiblich] yatırım danışmanı
die Anlageberaterinnen {sub} {f} [weiblich] yatırım danışmanları
die Anlageberatung {sub} {f} yatırım danışmanlığı
die Anlageberatung {sub} {f} yatırım danışmanlığı hizmetleri
die Anlageberatungsfirma {sub} {f} yatırım danışmanlığı firması
anlagebereite Mittel {sub} {pl} yatırıma hazır fonlar
die Anlagebereitschaft {sub} {f} yatırım eğilimi
die Anlagebereitschaft {sub} {f} yatırım yapmaya hazır olma
die Anlagebeschränkungen {sub} {pl} yatırım sınırlamaları
die Anlagebestätigung {sub} {f} yatırım tasdiki
der Anlagebetrag {sub} {m} yatırım bedeli
der Anlagebetreiber {sub} {m} [Kapitalanlage] yatırım
die Anlagebeträge {sub} {pl} yatırım miktarları
die Anlagebewertung {sub} {f} yatırım değerleme
die Anlagebewertung {sub} {f} yatırımın değerlendirmesi
die Anlagebonität {sub} {f} yatırım sermayesi varlığı
die Anlagedauer {sub} {f} yatırım müddeti
die Anlageempfehlung {sub} {f} yatırım için yol gösterme
die Anlageempfehlung {sub} {f} yatırım tavsiyesi
die Anlageempfehlung {sub} {f} yatırım öğüdü
die Anlageentscheidung {sub} {f} yatırım kararı
der Anlageerfolg {sub} {m} yatırım başarısı
der Anlageerfolg {sub} {m} yatırım performansı
das Anlageergebnis {sub} {n} yatırım sonucu
der Anlageertrag {sub} {m} yatırım verimi
die Anlagefinanzierung {sub} {f} yatırım finansmanı
der Anlagefonds {sub} {m} yatırım fonu
die Anlageform {sub} {f} yatırım şekli
die Anlageforschung {sub} {f} yatırım araştırması
anlagefähig {adj} yatırıma elverişli
abgelaufene Investition {sub} {f} müddeti geçmiş yatırım
Anlage in Grundstücken {sub} {f} arsalara yatırım
Anlage in Immobilien {sub} {f} binalara yatırım
Anlage in Wertpapieren {sub} {f} kıymetli evrak olarak yatırım
Anlagen mit hohem Gewinn {sub} {pl} yüksek kazançlı yatırım
Arbeitsplätze schaffende Investitionstätigkeit {sub} {f} işyerleri kazanan yatırım
die Auslandsanlage {sub} {f} dış yatırım
die Auslandsanlage {sub} {f} yurtdışında yatırım
die Auslandsinvestition {sub} {f} dış yatırım
die Auslandsinvestition {sub} {f} dış ülkelere yapılan yatırım
die Auslandsinvestition {sub} {f} yabancı yatırım
die Auslandsinvestition {sub} {f} yurtdışında yatırım
autonome Investition {sub} {f} bağımsız yatırım
autonome Investition {sub} {f} otonom yatırım
autonome Investition {sub} {f} özerk yatırım
die Bauinvestion {sub} {f} inşaata yapılan yatırım
beständiges Anlagegut {sub} {n} değerini koruyan yatırım
die Beteiligungsinvestition {sub} {f} ortak yatırım
die Beteiligungsinvestition {sub} {f} ticari yatırım
die Bruttoinvestition {sub} {f} brüt yatırım
die Daueranlage {sub} {f} uzun vadeli yatırım
die Desinvestition {sub} {f} negatif yatırım
die Devestition {sub} {f} [Desinvestition] negatif yatırım
direkte Investition {sub} {f} doğrudan yatırım
die Direktinvestition {sub} {f} direkt yatırım
die Direktinvestition {sub} {f} dolaysız yatırım
0.004s