6 direkte Treffer gefunden für: Dokumentation


62 indirekte Treffer gefunden für: Dokumentation

Deutsch Türkisch
Dokumentation der Expedition {sub} {f} araştırmanın dokümantasyonu
Dokumentation der Standards {sub} {f} standartları belgeleme
Dokumentation der Standards {sub} {f} standartları belgeye bağlama
Dokumentation des Geschäftsabschlusses {sub} {f} sözleşmesini belgeleme
Dokumentation erstellen {sub} {f} dokümantasyon yapmak
Dokumentation vitaler Ereignisse {sub} {f} yaşamsal olaylar dokümantasyonu
die Dokumentationen {sub} {pl} dokümantasyonlar
der Dokumentationsabschnitt {sub} {m} dokümantasyon bölümü
der Dokumentationsdienst {sub} {m} dokümantasyon servisi
die Dokumentationsdienste {sub} {pl} dokümantasyon servisleri
das Dokumentationsdrama {sub} {n} belgeleme dramı
Dokumentationseinheit {v} belgeleme birimi
der Dokumentationsentwickler {sub} {m} belge geliştirici
der Dokumentationslenkung {sub} {m} belgeye yön verme
das Dokumentationsmerkmal {sub} {n} belge özelliği
das Dokumentationspersonal {sub} {n} dokümantasyon personeli
die Dokumentationspflicht {sub} {f} dokümantasyon görevi
dokumentationspflichtiges Material {sub} {n} belgelenmesi zorunlu malzeme
der Dokumentationsplan {sub} {m} dokümantasyon planı
das Dokumentationsprogramm {sub} {n} belgeleme izlencesi
der Dokumentationsprozess {sub} {m} belgeleme prozedürü
die Dokumentationssprache {sub} {f} belgeleme dili
die Dokumentationsstelle {sub} {f} belgeleme yeri
das Dokumentationssystem {sub} {n} belgeleme sistemi
das Dokumentationssystem {sub} {n} dokumanlama sistemi
das Dokumentationssystem {sub} {n} dokümantasyon sistemi
das Dokumentationssystem {sub} {n} dokümentasyon sistemi
der Dokumentationsumfang {sub} {m} dokümantasyon genişliği
die Dokumentationsunterlage {sub} {f} dokümantasyon evrağı
die Dokumentationsunterlagen {sub} {pl} dokümantasyon evrakları
die Dokumentationsverantwortung {sub} {f} dokümantasyon sorumluluğu
die Dokumentationswerkzeuge {sub} {pl} dokümantasyon aletleri
der Dokumentationswert {sub} {m} dokümantasyon değeri
die Dokumentationswürdigkeit {sub} {f} dokümantasyon meziyeti
das Dokumentationszentrum {sub} {n} belgeleme merkezi
das Dokumentationszentrum {sub} {n} belgelik
die Abnahmedokumentation {sub} {f} teslim dokümantasyonu
die Abrufdokumentation {sub} {f} çağırma tarifnamesi
algorithmische Dokumentation {sub} {f} algoritmik dokümantasyon
Anforderung technischer Dokumentation {sub} {f} teknik doküman talep etme
die Anwenderdokumentation {sub} {f} kullanıcı belgelemesi
die Anwendungsdokumentation {sub} {f} kullanım dokümantasyonu
die Anwendungsdokumentation {sub} {f} uygulama dokümantasyonu
die Ausstellungsdokumentation {sub} {f} sergi dokümantasyonu
die Bedienungsdokumentation {sub} {f} işletme dokümantasyonu
die Benutzerdokumentation {sub} {f} kullanıcı belgelemesi
die Benutzerdokumentation {sub} {f} kullanım belgelemesi
die Bilddokumentation {sub} {f} resimli dokümantasyon
die Datenverarbeitungsdokumentation {sub} {f} bilgiişlem belgeleme
die Entwicklerdokumentation {sub} {f} geliştirici sunumu
die Ereignisdokumentation {sub} {f} vukuat belgesi
die Erstdokumentation {sub} {f} ilk dokümantasyon
die Fotodokumentation {sub} {f} fotoğraf belgesi
die Gesamtdokumentation {sub} {f} tüm belgeleme
die Historiendokumentation {sub} {f} tarih dokümantasyonu
indirekte Dokumentation {sub} {f} dolaylı dokümantasyon
die Kriegsdokumentation {sub} {f} [Film] savaş belgeseli
die Kriegsdokumentation {sub} {f} savaş belgesi
mit eigener Dokumentation özel belgelendirme ile
die Nachdokumentation {sub} {f} ek belge
die Pflegedokumentation {sub} {f} bakımın belgelendirilmesi
die Programmdokumentation {sub} {f} program dokümantasyonu
0.003s