10 direkte Treffer gefunden für: tanrı


60 indirekte Treffer gefunden für: tanrı

Deutsch Türkisch
Abgott machen {v} tanrılaştırmak
die Abgottschlange {sub} {f} tanrılaştırılmış yılan
der Adventismus {sub} {m} tanrı´nın gelişi
agnosis {adj} tanrısız
die Allmacht {sub} {f} tanrısal kudret
als Gott ansehen {v} tanrı gibi görmek
als Gott verehren {v} tanrıcasına tapmak
als Gott verehrend tanrı gibi taparcasına
am Gottesdienst teilnehmen tanrıya duaya katılmak
die Apotheose {sub} {f} tanrılaştırma
der Atheismus {sub} {m} tanrısızlık
der Atheismus {sub} {m} tanrıtanımazlık
der Atheist {sub} {m} tanrısız
der Atheist {sub} {m} tanrıtanımaz
die Atheistin {sub} {f} [weiblich] tanrısız
atheistisch {adj} tanrısız
atheistisch {adj} tanrıtanımaz
auf Gott hoffen Tanrının yardımını beklemek
bei Gott schwören {v} Tanrı üzerine yemin etmek
der Bußgottesdienst {sub} {m} [Religion] Tanrı`ya günah affettirmek için dua etme
die Deifikation {sub} {f} tanrı sınıfına sokma
die Deifikation {sub} {f} tanrılaştırma
die Deifikations {sub} {pl} tanrılaştırmalar
deifizieren {v} tanrı sınıfına sokmak
deifizieren {v} tanrılaştırmak
die Deinkation {sub} {f} tanrılaştırmak
deo gratias! Tanrıya şükür!
die Divinität {sub} {f} tanrılık
die Doxologie {sub} {f} tanrı ululama
das Eleison {sub} {n} tanrıya adanmış methiye
Erbarmen Gottes [Religion] Tanrı’ın rahmeti
der Frevel {sub} {m} [Religion] tanrıya hakaret
Gnade Gottes Tanrının lütfu
Gnade Gottes {sub} {f} tanrının rahmeti
die Gnosis {sub} {f} tanrı idrakı
die Gnosis {sub} {f} tanrı algısı
der Gnostiker {sub} {m} tanrı idarkı bilimi
gnostisch {adj} tanrı idarkı ile ilgili
Gott erbarme sich seiner Tanrı rahmet eylesin
Gott erhalte ihn seinen Kindern Tanrı onu çocuklarına bağışlasın!
Gott in sich selbst finden Tanrı içinde bulmak
Gott lästern {v} Tanrı’ya küfretmek
Gott schütze dich! Tanrı seni korusun!
Gott schütze dich! Tanrı seni esirgesin!
Gott segne dich, euch! Tanrının hayır duası üzerine/üzerinize olsun
Gott sei Dank Tanrıya şükür
Gottes Gnade {sub} {f} tanrının merhameti
Gottes Gnade {sub} {f} tanrının rahmeti
Gottes Gnade {sub} {f} tanrının inayeti
Gottes Schickung {sub} {f} Tanrının gazabı
die Gottesfurcht {sub} {f} Tanrı korkusu
das Ammon {sub} {n} eski mısırda tanrı
der Halbgott {sub} {m} yarım tanrı
die Halbgöttin {sub} {f} [weiblich] yarı tanrı
der Hausgott {sub} {m} [im Chrismus] aile ve evi koruyan tanrı
der Herr {sub} {m} [Religion] (din) tanrı
der Schutzgott {sub} {m} koruyucu tanrı
der Schöpfergott {sub} {m} yaratan tanrı
der Thor {sub} {m} [Gott des Donners - grichische Mythologie] eski Yunanistanlı tanrı
der Zeus {sub} {m} [ein Gott der griechischen Mythologie] Yunan mitolojisinde bir tanrı
0.003s