6 direkte Treffer gefunden für: Yunan


55 indirekte Treffer gefunden für: Yunan

Deutsch Türkisch
der Acheron {sub} {m} yunancada yeraltı nehri
der Achill {sub} {m} yunan Heros
der Adonis {sub} {m} Yunan efsanesinde yakışıklı delikanlı
die Adonit {sub} {f} yunancada bayan
die Afrodite {sub} {f} Yunan güzellik tanrıçası
Aias [Sophokles] Yunan yazarı Sopokles‚e ait trajedi
die Aigis {sub} {f} Yunan tanrısı hepaistos tarafından yapılan Jüpiter tablosu
das Alpha {sub} {n} Yunan alfabesinin ilk harfi olan alfa
der Aristoteles {sub} {m} Yunan filozofu
der Assyriologe {sub} {m} Yunan yeni latin bilimcisi
die Assyriologie {sub} {f} Yunan yeni latin bilimi
die Assyriologin {sub} {f} [weiblich] Yunan yeni latin bilimcisi bayan
die Athene {sub} {f} Yunan mitolojisinde akıl ve zekâ tanrıçası
die Attika {sub} {f} Yunan yarımadası
aus dem Griechischen Yunancadan
das Beta {sub} {n} Yunan alfabesinde ikinci harf
das Delta {sub} {n} Yunan alfabesinde bir harf
die Dokimasie {sub} {f} Yunanistan`da devlet işinde çalışmak isteyenlerin incelenmesi
dokimastisches Verfahren {sub} {n} Yunanistan`da devlet işinde çalışmak isteyenlerin incelenmesi metodu
dokimatisches Verfahren {sub} {n} Yunanistan`da devlet işinde çalışmak isteyenlerin incelenmesi metodu
die Drachme {sub} {f} Yunanistan'da ağırlık ölçüsü
der Dreizack {sub} {m} Yunan mitolojisinde deniz tanrısının simgesi
Eta [Eta (griechischer Buchstabe) [η]] Yunan alfabesi harfi η
die Eurydike {sub} {f} Yunan mitolojisinde dişi figür
das Evangelium {sub} {n} [Religion: İncil] yunancadan gelir "iyi haber" anlamındadır
der Evzohe {sub} {m} Yunan piyadesine mensup asker
die Fustanella {sub} {f} Yunan halk giyiminde erkek eteği
die Gorgo {sub} {f} Yunan masalında dişi ejderha
der Gorgohaupt {sub} {m} Yunan masalında dişi ejderha vücudu
der Grieche {sub} {m} Yunan
die Griechen {sub} {pl} Yunanlılar
das Griechenland {sub} {n} Yunanistan
das Griechentum {sub} {n} Yunan kültürüne ait özellikler
das Griechentum {sub} {n} Yunanlılık
die Griechin {sub} {f} [weiblich] Yunan
die Griechin {sub} {f} [weiblich] Yunan kadın
griechisch {adj} [Herkunft] Yunan
griechisch {adj} [Sprache] Yunanca
griechisch {adj} Yunan kültürüne ait
griechisch {adj} Yunanistan'a ait
das Griechisch {sub} {n} Yunanca
griechisch-orthodox Yunan-Ortodoks
griechisch-orthodoxe Kirche {sub} {f} Yunan Ortodoks kilisesi
griechische Architektur {sub} {f} Yunan mimarisi
griechische Buchstaben {sub} {pl} Yunan harfleri
griechische Nudeln {sub} {pl} Yunan makarnası
griechischer Arbeitnehmer {sub} {m} Yunan işçisi
griechischer Chor {sub} {m} Yunan korosu
Griechischer Frosch {sub} {m} Yunan kurbağası
griechischer Staatsangehöriger {sub} {m} Yunan
griechischer Tempel {sub} {m} Yunan tapınağı
ausziehend {adj} soyunan
entblößend {adj} soyunan
der Stripper {sub} {m} [ugs.: Stripteasetänzer] soyunan
vollstopfend {adj} [sich~] tıka basa doyunan
0.003s