6 direkte Treffer gefunden für: prosedür


56 indirekte Treffer gefunden für: prosedür

Deutsch Türkisch
ablaufgesteuert prosedür kumandalı
abschließen {v} [EDV] prosedüre son vermek
Editor im Prozedurbetrieb {sub} {m} prosedür anında biçimlendirme
Erklärung zu der Verfahrensweise {sub} {f} prosedür üzerine açıklama
Fortsetzung des Verfahrens {sub} {m} prosedürün devamı
nicht prozedurale Sprache prosedüre uygun olmayan dil
nichtprozedural {adj} prosedüre uygun değil
die Prozeduren {sub} {pl} prosedürler
prozedural {adj} [verfahrensmäßig; den äußeren Ablauf einer Sache betreffend] prosedüre uygun
prozedurgemäß {adj} prosedüre uygun
die Verfahrensindustrie {sub} {f} prosedür endüstrisi
der Verfahrensingenieur {sub} {m} prosedür mühendisi
die Verfahrensprüfung {sub} {f} [Shweißberfahren] prosedür denemesi
das Verfahrensrecht {sub} {n} [Rechtswissenschaft] prosedür kanunu
die Verfahrenstechnik {sub} {f} prosedür teknolojisi
der Verfahrenstechniker {sub} {m} prosedür teknikeri
die Verfahrenstechnikerin {sub} {f} [weiblich] prosedür teknikeri
der Verfahrensvergleich {sub} {m} prosedür karşılaştırılması
Vorgang wiederholen {v} prosedürü devam ettirmek
Vorgang wird fortgesetzt prosedürü devam ettirilecek
Vorgang wurde angehalten prosedür durduruldu
die Vorgangsbeschreibung {sub} {f} prosedür tarifi
vorgangsbezogen {adj} prosedüre bağlı
die Vorgangsdauer {sub} {f} prosedür müddeti
die Vorgangskette {sub} {f} prosedür zinciri
die Vorgangsketten {sub} {pl} prosedür zincirleri
die Vorgangsweise {sub} {f} [österr.] prosedür şekli
weiterverarbeiten {v} prosedüre devam etmek
weiterverarbeitend {adj} prosedüre devam eden
der Workflow {sub} {m} prosedür akışı
aerober Prozess {sub} {m} aerobik prosedür
anaerober Prozess {sub} {m} anaerobik prosedür
die Basisprozedur {sub} {f} temel prosedür
diskontinuierlicher Prozeß {sub} {m} düzensiz prosedür
gesetzliches Verfahren {sub} {n} yasal prosedür
gespeicherte Prozedur {sub} {f} kaydedilen prosedür
die Grundprozedur {sub} {f} temel prosedür
die Halogenchemie {sub} {f} halogenik kimyasal prosedür
die Hydrometallurgie {sub} {f} hidrometalürjik prosedür
interne Prozedur {sub} {f} prosedür
isentrop {adj} sabit entropili termodinamik prosedür
juristische Prozedur {sub} {f} hukuki prosedür
der Kannvorgang {sub} {m} mümkün prosedür
der Kernprozess {sub} {m} nükleer prosedür
der Kettenprozess {sub} {m} zincirleme prosedür
medizinische Prozedur {sub} {f} tıbbi prosedür
das Membranverfahren {sub} {n} diyaframlı prosedür
multiplikativer Prozess {sub} {m} çarpma ile ilgili prosedür
das Nassverfahren {sub} {n} ıslak prosedür
ökologischer Prozess {sub} {m} ekolojik prosedür
der Rechtsweg {sub} {m} hukuki prosedür
der Rechtsweg {sub} {m} kanuni prosedür
rekursive Prozedur {sub} {f} tekrarlayan prosedür
schwieriger Prozess {sub} {m} zor prosedür
die Simultanverarbeitung {sub} {f} zamanlı prosedür
der Stufenprozess {sub} {m} kademeli prosedür
0.002s