Keine direkten Treffer gefunden für: günler

Deutsch Türkisch

38 indirekte Treffer gefunden für: günler

Deutsch Türkisch
Abnahme der Tage {sub} {f} günlerin azalması
Anzahl der Tage {sub} {f} günlerin sayısı
die Tage flogen dahin günler uçup gitti
die Tage werden allmählich kürzer günler yavaş yavaş kısalıyor
die Tage werden kürzer günler kısalıyor
eines Tages günlerden bir gün
Kürze der Tage günlerin kısalığı
Seine Tage sind gezählt günleri sayılı
Tage vorher günler öncesi
Tage werden länger günler uzuyor
tagelang {adv} günlerce
unserer Tage günlerimiz
anrechenbare Tage {sub} {pl} hesaba katılabilir günler
die Äquinoktien {sub} {pl} [Tagundnachtgleiche] gece ve gündüzün eşit olduğu günler
aufeinanderfolgende Tage {sub} {pl} ard arda günler
bessere Tage {sub} {pl} daha iyi günler
bestimmte Tage {sub} {pl} belirli günler
bestimmte Tage {sub} {pl} sayılı günler
beunruhigende Tage {sub} {pl} telâşlı günler
die Deportationen {sub} {pl} sürgünler
die Deportierten {sub} {pl} sürgünler
die gute alte Zeit eski güzel günler
die guten alten Zeiten eski güzel günler
die letzten Tage [die Tage zuvor] geçen son günler
die Dursttage {sub} {pl} {ugs.} sıkıntılı günler
die Exile {sub} {pl} sürgünler
faule Tage {sub} {pl} tembel günler
die Fehltage {sub} {pl} [Arbeitsplatz, Schule] devamsız günler
die Fertigmahlzeiten {sub} {pl} hazır öğünler
fette Zeiten {sub} {pl} {ugs.} verimli günler
fieberfreie Tage {sub} {pl} [Med.] ateşsiz günler
die Frosttage {sub} {pl} buzlu günler
früherer Tage {sub} {pl} eski günler
die Hauptmahlzeiten {sub} {pl} ana öğünler
die Heiztage {sub} {pl} ısıtma gerektiren günler
die Hochzeiten {sub} {pl} düğünler
die Lostage {sub} {pl} (halk inanışı) gelecek yılın hava koşullarını belirleyen özel günler
die Mahlzeiten {sub} {pl} öğünler
0.003s