18 direkte Treffer gefunden für: değerlendirmek


28 indirekte Treffer gefunden für: değerlendirmek

Deutsch Türkisch
das Bewertungsformblatt {sub} {n} değerlendirmek için formlu yaprak
Zeitraum zur Beurteilung {sub} {m} değerlendirmek için zaman dilimi
Abfall verwerten çöpleri değerlendirmek
alle Möglichkeiten erwägen her varsayımı değerlendirmek
alles mit gleicher Elle messen {v} farklı şeyleri aynı değer yargısıyla değerlendirmek
als befriedigend beurteilen {v} tatminkâr olarak değerlendirmek
als gut beurteilen {v} iyi olarak değerlendirmek
als selbstverständlich betrachten {v} gayet tabii olarak değerlendirmek
Angaben auswerten {v} bilgileri değerlendirmek
Angebote nutzen {sub} {pl} teklifleri değerlendirmek
Antrag beurteilen {v} başvuruyu değerlendirmek
Antrag bewerten {v} başvuruyu değerlendirmek
aufwerten {v} yeniden değerlendirmek
ausnutzen {v} [nutzte aus, hat ausgenutzt] fırsat değerlendirmek
besser bewerten {v} daha iyi değerlendirmek
Beurteilung der Lage {sub} {f} durumu değerlendirmek
bewerten, neu~ {v} yeniden değerlendirmek
das Beste aus einer Situation herausholen {v} durumu en iyi şekilde değerlendirmek
Daten auswerten dosyaları değerlendirmek
Datenbank auswerten veri tabanını değerlendirmek
den Moment nutzen anı değerlendirmek
den Zustand optimistisch beurteilen vaziyeti iyimser bir açıdan değerlendirmek
die Gelegenheit nutzen fırsatı değerlendirmek
die Kosten für etwas veranschlagen {v} bir şeyin masraflarını tahmini olarak değerlendirmek
die Lage beurteilen durum değerlendirmek
die Lage einschätzen {v} durumu değerlendirmek
die Lage erkunden {v} durum değerlendirmek
Dinge auseinanderhalten {v} olayları birbirinden farklı değerlendirmek
0.002s