Keine direkten Treffer gefunden für: bilgisayarda

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: bilgisayarda

Deutsch Türkisch
der Abbrechen-Button {sub} {m} bilgisayarda yarıda kesme işlevi grafik öğe
am Computer spielen {v} bilgisayarda oynamak
Angst vor Computern {sub} {f} bilgisayardan korku
das Antivirenprogramm {sub} {n} bilgisayarda virusa karşı program
die Antivirensoftware {sub} {f} bilgisayarda virusa karşı program
die Antivirus-Software {sub} {f} bilgisayarda virusa karşı program
das Bandlaufwerk {sub} {n} [am Rechner] bilgisayarda bant sürücüsü
der Bandlaufwerksfehler {sub} {m} [am Rechner] bilgisayarda bant sürücüsü hatası
der Computeralphabetismus {sub} {m} bilgisayardan anlamama
die Computerarchivierung {sub} {f} bilgisayarda arşifleme
computergenerierter Animationsfilm {sub} {m} bilgisayarda oluşturulan animasyon filmi
computergespeichert {adj} bilgisayarda saklanmış
computergespeicherte Daten {sub} {pl} bilgisayarda saklanmış veriler
die Computerkundigkeit {sub} {f} bilgisayardan anlama
die Computernutzung {sub} {f} bilgisayardan yararlanma
das Computerschreiben {sub} {n} bilgisayarda yazma
die Computersimulation {sub} {f} bilgisayarda canlandırma
die Computertabellierung {sub} {f} bilgisayarda çizelgeleme
computerunabhängig {adj} bilgisayardan bağımsız
der Cursor {sub} {m} bilgisayarda ekran göstergesi
die Deletetaste {sub} {f} bilgisayarda silme fonksiyonlu tuş
die EDV-Verbuchung {sub} {f} bilgisayarda hesaba kaydetme
eigene Bilder {sub} {pl} [Microsoft Windows] bilgisayarda şahsi resim dosyası
Eigene Dateien {sub} {pl} [Microsoft Windows] bilgisayarda şahsi dosya
ESC bilgisayarda terk tuşu
Escape bilgisayarda terk tuşu
formatierte Datei {sub} {f} bilgisayarda okunacak şekilde yüklenmiş dosya
formatierte Daten {sub} {pl} bilgisayarda okunacak şekilde yüklenmiş dosyalar
der Hotkey {sub} {m} bilgisayarda kombine işlevli tuş
die Hotkeys {sub} {pl} bilgisayarda kombine işlevli tuşlar
im Computer erstellt bilgisayarda yapılmış
implementieren {v} bilgisayarda kurmak
die Implementierung {sub} {f} [Software] bilgisayarda uygulama
die Jobklasse {sub} {f} [Computer: Eine Jobklasse definiert eine Richtlinie für die Ressourcennutzung Speicher, Ausführungsungszeit...] bilgisayarda kaynak (bellek, zaman...) kullanımı
die Korrekturtaste {sub} {f} bilgisayarda düzeltme tuşu
das Login {sub} {n} [Computer] bilgisayarda kayıt olayı
maschinell verarbeitbarer Datenträger {sub} {m} bilgisayarda işlemi yapılan veri taşıyıcısı
maschinelle Katalogisierung {sub} {f} bilgisayarda kataloglama
maschinelle Lesbarkeit {sub} {f} bilgisayarda okunabilirlik
maschinelle Programmierung {sub} {f} bilgisayarda programlama
maschinelle Scheckausschreibung {sub} {f} bilgisayarda çek yazma
maschinelle Sprachverarbeitung {sub} {f} bilgisayarda lisan işlemi
maschinelle Überprüfung {sub} {f} bilgisayarda inceleme
maschinelle Übersetzung {sub} {f} bilgisayarda tercüme
maschinelles Lernen {sub} {n} bilgisayarda öğrenme
der Massenspeicher {sub} {m} bilgisayarda kitle saklama hafızası
die Maustaste {sub} {f} bilgisayarda maus
der Radlinker {sub} {m} [grafikkarte] bilgisayarda grafik kartı ayarlama programı
rechnerunabhängig {adj} bilgisayardan bağımsız
rechnerunabhängige Verarbeitung {sub} {f} bilgisayardan bağımsız işlem
rechnerunabhängiges Gerät {sub} {n} bilgisayardan bağımsız alet
0.003s