31 direkte Treffer gefunden für: baskı


77 indirekte Treffer gefunden für: baskı

Deutsch Türkisch
abdruckbares Zeichen {sub} {n} baskı mümkün yazı tipi
die Abdruckdesinfektion {sub} {f} baskı dezenfeksiyonu
die Abdrucke {sub} {pl} baskılar
das Abdruckgebiet {sub} {n} baskı sahası
der Abdruckgips {sub} {m} baskı alçısı
die Abdruckkappe {sub} {f} baskı başlığı
der Abdrucklöffel {sub} {m} baskı kaşığı
die Abdruckrechte {sub} {pl} baskı hakları
das Abdrucksrecht {sub} {n} baskı hakkı
die Abdruckstelle {sub} {f} baskı yeri
der Abdruckstempel {sub} {m} baskı mühürü
die Abdrucktechnik {sub} {f} baskı tekniği
der Abdrückdeckel {sub} {m} baskı test kapağı
der Abdrücker {sub} {m} baskı
das Abdrückgewinde {sub} {n} baskı vidası
die Abdrückkraft {sub} {f} baskı kuvveti
Abschmieren von Druckfarben {sub} {n} baskı renklerini bulaştırmak
das Abschnittsetikett {sub} {n} baskı şeridinden kesilen etiket
absolute Monarchie baskı yönetim
der Absprung {sub} {m} [Siebdruck] baskı kalıbı ile baskı bezi arasındaki mesafe
der Abteilungstitel {sub} {m} [eines fortlaufenden Sammelwerks] baskı adı
die Abtropfwalze {sub} {f} baskı silindiri
die Abziehfarbe {sub} {f} baskı rengi
die Abziehhalle {sub} {f} baskı dairesi
der Abziehkolben {sub} {m} baskı pistonu
Adressierbarkeit der Druckpunkte {sub} {f} baskı noktasının adreslenebilirliği
andrucken {v} [Drucktechnik] baskıya başlamak
die Andruckkraft {sub} {f} baskı kuvveti
die Andruckmaschine {sub} {f} baskı makinesi
die Andruckstärke {sub} {f} baskı kuvveti
die Andruckzeit {sub} {f} baskı zamanı
die Andrückspitze {sub} {f} baskı ucu
Anfeuchtvorrichtung für Offsetmaschinen {sub} {f} baskı makineleri için nemlendirme düzeni
der Angriff {sub} {m} baskın
die Anpresskraft {sub} {f} [hydr. Kraft] baskı kuvveti
die Anpressscheibe {sub} {f} baskı diski
die Anpressvorrichtung {sub} {f} baskı düzeneği
die Anpressvorrichtungen {sub} {f} baskı düzenekleri
der Anschlag {sub} {m} baskın
die Anschlagsart {sub} {f} baskın türü
die Anschlagsserie {sub} {f} baskın serisi
die Anspersplatte {sub} {f} baskı plakası
die Aufdruckfarbe {sub} {f} baskı rengi
die Auflage {sub} {f} [Auflagenhöhe e. Buches] baskı şartı
der Auflagenanstieg {sub} {m} baskı adedi artışı
die Auflagenhöhe {sub} {f} [Buch] baskı sayısı
die Auflagenhöhe {sub} {f} [Zeitung] baskı adedi
die Auflagenhöhen {sub} {pl} baskı sayıları
die Auflagergröße {sub} {f} baskı sayısı
das Auflagestück {sub} {n} baskı sayısı
der Auflagewert {sub} {m} baskı değeri
Abdruck in Gestein {sub} {m} kayayı oyarak baskı
Abdruck in Wachs {sub} {m} balmumunda baskı
Abdruck kostenfrei ücretsiz baskı
der Ablassbrief {sub} {m} eskiden ağaç veya bakır üzerine yapılan baskı
additiver Druck {sub} {m} artan baskı
aktualisierte Ausgabe {sub} {f} aktüalize edilmiş baskı
aktuelle Ausgabe {sub} {f} güncel baskı
der Akzidenzdruck {sub} {m} bazen yapılan baskı
allgemeine Belastung {sub} {f} genel baskı
alte Ausgabe {sub} {f} eski baskı
der Aluminiumdruck {sub} {m} alüminyum levhaya baskı
der Anfangsdruck {sub} {m} [Druckerei] ilk baskı
der Auflagenrest {sub} {m} geriye kalan baskı
der Aushängebogen {sub} {m} matbaada prova baskı
der Autochromdruck {sub} {m} renkli baskı
autographischer Abdruck {sub} {m} otografik baskı
automatischer Drucker {sub} {m} otomatik baskı
beschränkte Auflage {sub} {f} [Drucksache] sınırlı baskı
besondere Ausgabe {sub} {f} hususi baskı
bidirektionales Drucken {sub} {n} çift yönlü baskı
die Billigausgabe {sub} {f} ucuz baskı
der Blaudruck {sub} {m} mavi baskı
der Blechdruck {sub} {m} teneke levhaya baskı
die Blechdruckmaschine {sub} {f} teneke levhaya baskı
die Bleiprägung {sub} {f} kurşun üzerine baskı
der Blindendruck {sub} {m} körler için kabartma baskı
0.005s