31 direkte Treffer gefunden für: bölge


77 indirekte Treffer gefunden für: bölge

Deutsch Türkisch
Abbau der regionalen Ungleichgewichte bölgesel ayrıcalıkları azaltma
Abgrenzung der Gebiete {sub} {f} bölgeleri ayırma
der Altbürger {sub} {m} bölgede doğup büyüyen yaşlı insan
die Arbeitsplatzbeleuchtung {sub} {f} bölgelik aydınlatma
arbeitsplatzorientierte Allgemeinbeleuchtung {sub} {f} bölgelenmiş aydınlatma
auf kommunaler Ebene bölgesel düzeyde
auf regionaler Ebene bölgesel düzeyde
auf regionaler oder kommunaler Ebene bölgesel ve mahalli düzeyde
Aufteilung von Gebieten {sub} {f} bölgeleri taksim etme
das Bereichsamt {sub} {n} bölge makamı
der Bereichsleiter {sub} {m} bölge yöneticisi
Besonderheiten der Regionen {sub} {pl} bölgelerin özellikleri
der Bezirkdirektor {sub} {m} bölge müdürü
die Bezirke {sub} {pl} bölgeler
die Bezirksagentur {sub} {f} bölge ajentası
das Bezirksamt {sub} {n} bölge makamı
das Bezirksamt {sub} {n} bölge memuriyeti
der Bezirksanwalt {sub} {m} bölge avukatı
die Bezirksanwaltschaft {sub} {f} bölge avukatlığı
die Bezirksanwältin {sub} {f} bölge avukatı bayan
der Bezirksarzt {sub} {m} bölge doktoru
der Bezirksausschuss {sub} {m} bölge kurulu
der Bezirksbürgermeister {sub} {m} bölge belediye başkanı
die Regionaldirektion {sub} {f} admin. bölge müdürlüğü
der Bezirksdirektor {sub} {m} bölge müdürü
die Bezirksgemeinde {sub} {f} bölge mahkemesi
das Bezirksgericht {sub} {n} bölge mahkemesi
das Bezirksgesundheitsamt {sub} {n} bölge sağlık kurumu
der Bezirksinspektor {sub} {m} bölge müfettişi
der Bezirkskontrolldienst {sub} {m} bölge kontrol servisi
die Bezirkskontrolle {sub} {f} bölge kontrol
die Bezirkskontrollstelle {sub} {f} bölge kontrol yeri
das Bezirkskrankenhaus {sub} {n} bölge hastanesi
der Bezirksleitdienst {sub} {m} bölge yönetim servisi
die Bezirksliga {sub} {f} bölge ligi
der Bezirkslotse {sub} {m} bölge klavuzu
der Bezirksname {sub} {m} bölge adı
der Bezirksnotar {sub} {m} bölge noteri
der Bezirkspolizeichef {sub} {m} bölge polis müdürü
der Bezirksprokurator {sub} {m} bölgenin tam yetkili temsilcisi
die Bezirksprokuratorin {sub} {f} [weiblich] bölgenin tam yetkili temsilcisi
der Bezirksrat {sub} {m} bölge senatosu
der Bezirksrechtsanwalt {sub} {m} bölge avukatı
die Bezirksregierung {sub} {f} bölge yönetimi
der Bezirksrichter {sub} {m} bölge hakimi
die Bezirksrichterin {sub} {f} [weiblich] bölge hakimi
die Bezirksschule {sub} {f} bölge okulu
das Bezirksspital {sub} {n} bölge hastahanesi
der Bezirksstaatsanwalt {sub} {m} bölge savcısı
die Bezirksstaatsanwältin {sub} {f} [weiblich] bölge savcısı
die Bezirksstadt {sub} {f} bölge şehri
abgelegener Ort {sub} {m} uzak bölge
abgeschiedener Zufluchtsort {sub} {m} sığınılabilecek yeri tenha bölge
abgeschlossenes Gebiet {sub} {n} kapalı bölge
abhängiges Gebiet {sub} {n} bağımlı bölge
die Absatzregion {sub} {f} satış yapılan bölge
die Abschleppzone {sub} {f} çekilen bölge
absinkendes Gebiet {sub} {n} alçalan bölge
absorbierendes Gebiet {sub} {n} emici bölge
die Abstiegszone {sub} {f} küme düşme tehlikesi olan bölge
die Abtei {sub} {f} başpapaz tarafından idare edilen manastıra ait bölge
Adnexa uteri {sub} {n} yumurtalığa bağlı bölge
die Aeropause {sub} {f} atmosferle uzay arasındaki bölge
das Allgäu {sub} {n} Almanya`da bir bölge
der Amtsbezirk {sub} {m} resmi daireinin sorumlu olduğu bölge
die Analregion {sub} {f} anal bölge
die Anrisszone {sub} {f} çatlak bölge
die Arbeitszone {sub} {f} çalışma yapılan bölge
das Armeleuteviertel {sub} {n} fakir insanların oturduğu bölge
die Armutszone {sub} {f} yoksul bölge
assoziiertes Gebiet {sub} {n} bağımlı bölge
atomfreie Zone {sub} {f} atomdan arınmış bölge
atomwaffenfreie Zone {sub} {f} nükleer silahlardan arındırılmış bölge
die Aufhärtungszone {sub} {f} sertleştirilen bölge
das Ausgehviertel {sub} {n} gezmek için çıkılan bölge
das Ausleuchtgebiet {sub} {n} kötü ışıklandırılmış bölge
ausschließliche Wirtschaftszone {sub} {f} [EU-Begriff] law münhasır ekonomik bölge
0.004s