11 direkte Treffer gefunden für: belediye


52 indirekte Treffer gefunden für: belediye

Deutsch Türkisch
als Bürgermeister kandidieren {v} belediye başkanlığına aday olmak
Art von Kommunalanleihe {sub} {f} belediye borçlanması türü
auf Kosten der Stadt belediyenin hesabına
die Beigeordnete {sub} {f} belediye başkanı muavini
die Beigeordnete {sub} {f} belediye başkanı yardımcısı
der Beigeordneter {sub} {m} belediye başkanı muavini
der Beigeordneter {sub} {m} belediye başkanı yardımcısı
Beziehungen zur Gemeinde {sub} {pl} belediye ile ilişkiler
der Bürgerausschuss {sub} {m} belediye meclisi
der Bürgermeister {sub} {m} [Stadt] belediye başkanı
der Bürgermeister {sub} {m} [Stadt] belediye reisi
die Bürgermeister {sub} {pl} belediye başkanları
das Bürgermeisteramt {sub} {n} [Rathaus] belediye başkanlığı
das Bürgermeisteramt {sub} {n} [Würde] belediye makamı
die Bürgermeisterei {sub} {f} [Dienststelle] belediye sarayı
die Bürgermeisterin {sub} {f} [Stadt] belediye başkanı
die Bürgermeisterin {sub} {f} [Stadt] belediye reisi
die Bürgermeisterin {sub} {f} [weiblich] belediye başkanı bayan
der Bürgermeisterkandidat {sub} {m} belediye başkanı adayı
die Bürgermeisterkandidatin {sub} {f} [weiblich] belediye başkanı adayı
Bürgermeisters [des~] belediye başkanı
die Bürgermeisterwahl {sub} {f} belediye başkanı seçimi
der Bürgermeisterwahlkampf {sub} {m} belediye başkanı seçim kampanyası
die Bürgerversammlung {sub} {f} belediye toplantısı
der Gemeinde gehöriger Wald belediyeye ait orman
ein Gemeindeangestellter belediye memuru
er arbeitet als Beamter bei der städtischen Behörde belediyede memur olarak çalışıyor
Evidenzgemeinde (Österreich) {sub} {f} Belediye Nüfus İşleri
Evidenzgemeinde (Österreich) {sub} {f} Belediye Nüfus İşleri (Avusturya’da)
für das Amt des Bürgermeisters kandidieren belediye başkanlığı için aday olmak
Gemeinde betreffend {sub} {f} belediye ile ilgili
die Gemeindeabgabe {sub} {f} belediye harcı
das Gemeindeamt {sub} {n} belediye makamı
die Gemeindeangestellte {sub} {pl} belediye memurları
die Gemeindeangestellte {sub} {f} belediye memuru bayan
der Gemeindeangestellter {sub} {m} belediye memuru
die Gemeindearbeit {sub} {f} belediye işi
der Gemeindebau {sub} {m} [abstrakt: österr.] belediyeye ait oturma evi
der Gemeindebeamter {sub} {m} belediye memuru
die Gemeindebehörde {sub} {f} belediye dairesi
die Gemeindebehörden {sub} {pl} belediye daireleri
der Gemeindebetrieb {sub} {m} belediye işletmesi
der Gemeindebezirk {sub} {m} belediye arazisi
der Gemeindebezirk {sub} {m} belediye bölgesi
der Gemeindebezirk {sub} {m} belediye dairesi
der Gemeindebezirk {sub} {m} belediye sınırları
der Gemeindedienst {sub} {m} belediye servisi
der Gemeindedirektor {sub} {m} belediye amiri
der Gemeindedirektor {sub} {m} belediye başkanı
die Gemeindedirektorin {sub} {f} [weiblich] belediye amiri
das Gemeindeeigentum {sub} {n} belediye malı
die Realgemeinde {sub} {f} aynî belediye
0.003s