6 direkte Treffer gefunden für: Gebieten


27 indirekte Treffer gefunden für: Gebieten

Deutsch Türkisch
gebietend {adj} hükmeden
Ablage nach Sachgebieten {v} görev alanına göre koyma yeri
Ablage nach Sachgebieten {v} konusuna göre koyma yeri
Ablage nach Sachgebieten {v} sahasına göre koyma yeri
Ablage nach Sachgebieten {v} çalışma alanına göre koyma yeri
Abwanderung aus ländlichen Gebieten {sub} {f} kırsal kesimden göç etme
Achtung gebieten {v} dikkat buyurmak
Aktenablage nach Sachgebieten {sub} {f} konusuna göre dosyalama
auf mehreren Gebieten birçok bölgede
Aufgliederung nach Sachgebieten {sub} {f} dallara göre ayırma
Aufteilung von Gebieten {sub} {f} bölgeleri taksim etme
der Rostbildung Einhalt gebieten küf oluşmasını durdurmak
Einhalt gebieten {v} durdurmak
Einhalt gebieten {v} konuşmasını durdurmak
Einhalt gebieten {v} sözünü kesmek
Einhalt gebieten {v} önünü almak
etwas, jemandem Einhalt gebieten bir şeyi, bir kişiyi durdurmak
Fernaufklärung von Minensperrgebieten {sub} {f} mayınlanmış bölgeleri uzaktan keşif
Hauptstraßen und Straßen in Industriegebieten {sub} {pl} ana yollar ve endüstri bölgesi yolları
in den bergigen Gebieten dağlık bölgelerde
jemandem einer Sache Halt gebieten birisine destek olmak
jemandem einer Sache Halt gebieten tutunacak dal olmak
jemandem Einhalt gebieten {v} birinin önünü kesmek
Ruhe gebieten {v} sessizlik buyurmak
Ruhe gebieten {v} sessizlik emretmek
Sanierung von Industriegebieten {sub} {f} endüstri bölgelerini imar etme
seinen Gefühlen gebieten gerektirmek
0.002s