1 direkte Treffer gefunden für: tropik

Deutsch Türkisch
tropisch {adj} tropik

57 indirekte Treffer gefunden für: tropik

Deutsch Türkisch
Akne tropica {sub} {f} tropik sivilce
aktinomyzetisch {adj} tropik bölge mantarın sebep olduğu tümöre ait
das Aktinomyzetom {sub} {n} tropik bölgelerde görülen mantarın sebep olduğu tümör
die Aquinoktialgegenden {sub} {pl} tropikal ülkeler
die Aquinoktialstürme {sub} {pl} tropik fırtınalar
das Arrowroot {sub} {n} tropik bitki köklerinden nişasta
die Arrowrootstärke {sub} {f} tropik bitki köklerinin unundan nişasta
der Barrakuda {sub} {m} tropik denizlerde yaşayan bir balık türü
die Barrakudas {sub} {f} tropik denizlerde yaşayan bir balıklara verilen isim
der Busch {sub} {m} tropikal bölgedeki sık orman
das Dengue-Fieber {sub} {n} tropikal virüs kapma
das Denguefieber {sub} {n} tropikal virüs kapma
das Eisenholz {sub} {n} tropik bölgelere özgü demir gibi sert kereste
die Klimaschutzpackung {sub} {f} tropikal mallar ambalâjı
nichttropisch {adj} tropik olmayan
Nutzung der Tropenwälder {sub} {f} tropik ormanlardan yararlanma
der Regenwald {sub} {m} tropik bölge ormanı
der Regenwald {sub} {m} tropik orman
die Regenzeit {sub} {f} tropik bölge yağış mevsimi
der Savannewald {sub} {m} tropik vejetasyon ormanı
die Südfrucht {sub} {f} tropik ülke meyvesi
die Südfrüchte {sub} {pl} tropik ülke meyveleri
die Tropen {sub} {pl} [Geologie] tropikal bölgeler
die Tropen {sub} {pl} [Geologie] tropikal ülkeler
die Tropen {sub} {pl} tropikal bölgeler
die Tropen {sub} {pl} tropikal kuşak
die Tropen {sub} {pl} tropikler
die Tropenausrüstung {sub} {f} tropik bölge ekipmanı
die Tropenbedingungen {sub} {pl} tropik bölge şartları
der Tropenbereich {sub} {m} tropik saha
das Tropendach {sub} {n} tropik çatı
die Tropenerkrankung {sub} {f} tropik bölge hastalığı
tropenfest {adj} tropik şartlara dayanıklı
tropenfest {adj} tropikal bölge sıcağına dayanıklı
das Tropenfieber {sub} {n} tropikal humma
das Tropengebiet {sub} {n} tropik bölge
der Tropenhelm {sub} {m} tropikal bölge başlığı
die Tropenhitze {sub} {f} tropik sıcaklık
das Tropenholz {sub} {n} tropik ağaç
das Tropenholzvorkommen {sub} {n} tropik ağaç mevcudiyeti
die Tropenkleidung {sub} {f} tropikal giysi
die Tropenklima {sub} {f} tropikal iklim
das Tropenklima {sub} {n} tropik iklim
der Tropenkoller {sub} {m} tropikal cinnet
der Tropenkoller {sub} {m} tropikal delilik
die Tropenkrankheit {sub} {f} tropikal hastalık
die Tropenkrankheiten {sub} {pl} tropikal hastalıklar
die Tropenluft {sub} {f} tropik hava
die Tropenländer {sub} {pl} tropik iklimli ülkeler
die Tropenmedizin {sub} {f} tropikal tıp
das Tropenmuseum {sub} {n} tropik ,üze
isotropisch {adj} izotropik
misantrophisch {adj} mizantropik
pleiotrop {adj} [Psychologie] pleyiotropik
pneumotrop {adj} med. pnömotropik
polytropisch politropik
die Subtrope {sub} {f} astropik
0.003s