Keine direkten Treffer gefunden für: (ki

Deutsch Türkisch

47 indirekte Treffer gefunden für: (ki

Deutsch Türkisch
baggern {v} {ugs.} (kıza) asılmak
baggern {v} [figürlich] (kıza) asılmak
der Bluthund {sub} {m} (kısa tüylü) zağar
die Buglem {sub} {f} [Mädchenname] (kız ismi) Buğlem (cenneti müjdeleyen melek)
dahinten [hinter einer Person] (kişinin) arkasında
der geht aber ran! [ugs.: wenn jemand heftig flirtet] (kıza) bayağı asılıyor!
die Diensthabende {sub} {f} (kişi) görev yapan
der Diensthabender {sub} {m} (kişi) görev yapan
die Doublette {sub} {f} (kıymetli bir evrakın) ikinci nüshası
die Doublette {sub} {f} [Edelsteinnachahmung aus zwei Teilen] (kıymetli taşın) taklidi veya imitasyonu
der Dämläck {sub} {m} (kişi) aptal
eingemottet {adj} (kıyafet) naftalinlenmiş
einmotten {v} (kıyafet) naftalinlemek
einnähen {v} (kıyafet) daraltmak
flachlegen {v} [reflexiv, salopp: sich (kurzzeitig) zum Schlafen niederlegen: hinhauen, hinlegen, langlegen] (kısa süreliğine) yatmak
fortjagen {v} [Menschen] (kişi) kovmak
der Freidenker {sub} {m} (kişi) bir dine ve felsefeye bağlı olmayan
die Freundin {sub} {f} [Freundschaft] (kız) ahbap
die Freundin {sub} {f} [Freundschaft] (kız) arkadaş
der Gedächnisgottesdienst {sub} {m} (kilisede) anı duası
das Geschlecht {sub} {n} [Kurzform für: Geschlechtsorgan] (kısaca) cinsiyet organı
der Haudegen {sub} {m} [figürlich] (kişi) eski tüfek
die Hochzeitsglocken {sub} {pl} (kilisede) düğün çanları
die Internatsschülerin {sub} {f} [weiblich] (kız) yatılı öğrenci
die Kilometerbegrenzung {sub} {f} [Autovermietung] (kiralık arabada) kilometre sınıtlaması
die Kindheit {sub} {f} [eines Mädchens] (kızın) çocukluğu
kindische Handlung {sub} {f} [eines Mädchens] (kız çocukta) çocukça davranış
der Kolofon {sub} {m} (kitapta) yazara ve kitabın basıldığı yer ve yıla ait bilgi
der Kolophon {sub} {m} [Verlagswesen] (kitapta) yazara ve kitabın basıldığı yer ve yıla ait bilgi
die Koncha {sub} {f} [Architektur] (kilise) apsis kubbesi
die Konche {sub} {f} (kilisede) yarım kubbe seklinde mimari türü
das Kondensat {sub} {n} (kimyasal) yoğuşuk
die Kreatur {sub} {f} (kişi) oyuncak
die Leistung {sub} {f} [Motor~ in kW oder PS] (kilovat veya Piyes olarak) güç
das Leukas {sub} {n} (Kıbrıs) Lefke
der Luftikus {sub} {m} {ugs.} (kişi) hoppa
der Lückenbüsser {sub} {m} {ugs.} (kişi veya eşya) yerine geçen
der Massenmord {sub} {m} (kitlesel) katliam
die Mayo {sub} {f} (kısaca) mayonez
das Mehrzweek-Gemeinschaftszentrum {sub} {n} (kısa) ÇATOM
mieten {v} [mietete, hat gemietet] (kira ile) tutmak
die Nichte {sub} {f} (kız) yeğen
das Paddel {sub} {n} (kısa) kürek
überspringen {v} (kıvılcım) etrafa sıçramak
der Wagen {sub} {m} [Karren] (Kişileri taşımak için kullanılan, insan gücüyle işleyen iki tekerlekli araç) el arabası
der Wagen {sub} {m} [Karren] (Kişileri taşımak için kullanılan, insan gücüyle işleyen iki tekerlekli araç) çekçek
wegmachen {v} [machte weg, hat weggemacht] (kir) gidermek
0.002s