Sind Sie Übersetzer bzw. Dolmetscher? Wir haben am 19.05.2022 unser Beluka Übersetzer- und Dolmetscher-Verzeichnis online gestellt. Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie kostenlos zusätzliche Aufträge!

Inserat erstellen

Yazılı veya sözlü tecümanmısınız? 19.05.2022 tarihinde Web sitemiz Beluka`da yazılı ve sözlü Tercüman listesini yayınladık. Hemen giriş yapabilir ve ek tercümanlık işleri alabilirsiniz!

İlan ver
Keine direkten Treffer gefunden für: (bir

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: (bir

Deutsch Türkisch
abschotten {v} [jemanden~] (birine) ayrımcılık yapmak
anherrschen {v} (birini) azarlamak
anherrschen {v} (birine) bağırıp çağırmak
anschreien {v} (birini) azarlamak
anschreien {v} (birine) bağırmak
anschreien {v} (birinin) yüzüne karşı bağırmak
auf etwas einflippen {v} (bir şeye) bayılmak
auf etwas einflippen {v} (bir şeyi) beğenmek
auf etwas einflippen {v} (bir şeyi) çok hoş bulmak
aufbauen {v} [(jemandem) Kraft, Zuversicht, Selbstbewusstsein geben] (birine) güç ve özgüven vermek
aufgrätchen {v} [sich so auf ein Gerät schwingen, dass man mit gegrätschten Beinen aufkommt] (bir aletde zıplayarak) apışlar açık ayaklarının üzerine düşmek
aufoktroyieren {v} (birine bir şeyi) zorla kabul ettirmek
Bedacht nehmen {v} (bir şeye) riayet etmek
die Bedachtnahme {sub} {f} (bir şeye) riayet etme
bedauern {v} (birine) acımak
bedienen {v} (birine) hizmet etmek
bedrohen {v} (birini) tehdit etmek
bedränge [ich~] (birine) baskı yapıyorum
bedrängen {v} (birine) baskı yapmak
bedrängen {v} (birini) rahatsız etmek
bedrängen {v} (birini) sıkıştırmak
bedrängt [er, sie, es~] (birine) baskı yapıyor
bedrängte [er, sie, es~] (birine) baskı yapmıştı
bedürfen {v} (bir şeye) ihtiyacı olmak
beeinflussen {v} (birini) tesir altında bulundurmak
befahren {v} (bir araçla) yoldan geçmek
befahren {v} (bir araçla) üzerinden geçmek
befangen (bir tarafa) bağlı
befassend {adj} (bir konuyla) ilgilenen
befassend {adj} (bir mesele ile) uğraşan
befasst [er, sie, es~sich] (bir mesele ile) uğraşıyor
befehden {v} (bir şeye) savaş açmak
befehden {v} (bir şeyle) mücadele etmek
befehden {v} (bir şeyle) savaşmak
befeinden {v} (birine) saldırmak
befeinden {v} (birine) savaş açmak
beflecken {v} (birine) leke sürmek
beflecken {v} (birini) lekelemek
die Befleckung {sub} {f} (birine) leke sürme
die Befleckung {sub} {f} (birini) lekeleme
befleißigen {v} [sich] (bir şey için) gayret etmek
befolgen {v} (birinden) örnek almak
befolgen {v} (birini) taklit etmek
befragen {v} (bir şey hakkında) bilgi istemek
befragen {v} (birine bir şey) sormak
befugen {v} (birini) yetkili kılmak
befummeln {v} [befummelte, hat befummelt] (birine) dikkatlice bakmak
befähigen {v} (birini) vekil kılmak
befürchten {v} [befürchtete, hat befürchtet] (bir şeyden) endişe etmek
befürworten {v} [befürwortete, hat befürwortet] (bir şeyin) lehinde olmak
die Befürwortung {sub} {f} (bir şeye) lehte bulunma
0.003s