15 direkte Treffer gefunden für: çekirdek


67 indirekte Treffer gefunden für: çekirdek

Deutsch Türkisch
Abstellplatz für das Kerngerüst {sub} {m} çekirdek iskelesi koyma yeri
der Bohnenkaffee {sub} {m} çekirdek kahveden yapılma kahve
entkernen {v} [Steinobst] çekirdeklerini çıkarmak
entkernen {v} çekirdekten arındırmak
der Entkerner {sub} {m} çekirdek çıkarıcı
die Entkerner {sub} {pl} çekirdek çıkarıcılar
die Entkernmaschinen {sub} {pl} çekirdek çıkarma makineleri
der Entsteiner {sub} {m} çekirdek çıkarıcı
die Entsteinmaschine {sub} {f} çekirdek çıkarma makinesi
er hat es von der Pike auf gelernt çekirdekten öğrendi
etwas von Pike auf gelernt haben {v} çekirdekten yetişmiş olmak
die Gummose {sub} {f} çekirdekli meyvelerde hastalıktan reçine akışı
die Hauptindustrie {sub} {f} çekirdek endüstri
die Kaffeebohne {sub} {f} çekirdek kahve
die Kakaobohne {sub} {f} çekirdek kakao
das Karyoplasma {sub} {n} çekirdek plazması
die Kernabläufe {sub} {pl} çekirdekte seyreden akışlar
die Kernabschirmung {sub} {f} çekirdek blendajı
die Kernanalyse {sub} {f} çekirdek analizi
die Kernbildung {sub} {f} çekirdek oluşumu
die Kerne {sub} {pl} çekirdekler
die Kernenergie {sub} {f} çekirdek enerjisi
die Kernenergiegewinnung {sub} {f} çekirdek enerji istihsali
die Kernentstehung {sub} {f} çekirdek oluşumu
die Kernfamilie {sub} {f} [Kleinfamilie] çekirdek aile
die Kernfamilien {sub} {pl} [Kleinfamilien] çekirdek aileler
kernfrei {adj} çekirdeksiz
die Kernfrucht {sub} {f} [Apfel, Birne] çekirdekli meyve
kernförmig {adj} çekirdek şeklinde
das Kerngehäuse {sub} {n} çekirdek yatağı
die Kerngehäuse {sub} {pl} çekirdek yataklar
die Kerngruppe {sub} {f} çekirdek grup
die Kerngröße {sub} {f} çekirdek büyüklüğü
die Kernhärte {sub} {f} çekirdek sertliği
Kernhärten zur Verfeinerung des Kerngefüges {sub} {n} çekirdek dokusunu fevkalade yapmak için sertleştirme
kernhaltig {adj} çekirdekli
kernhaltige Zellen {sub} {pl} çekirdekli hücreler
die Kernhülle {sub} {f} çekirdek kabuğu
kernig {adj} çekirdekli
die Kerninformatik {sub} {f} çekirdek bilişim
der Kernknacker {sub} {m} çekirdek ısırıcı ispinoz
kernlos {adj} çekirdeksiz
kernlose Trauben {sub} {pl} çekirdeksiz üzümler
kernlose Zelle {sub} {f} çekirdeksiz hücre
die Kernlosigkeit {sub} {f} çekirdeksizlik
der Kernobst {sub} {m} çekirdekli meyve
das Kernplasma {sub} {n} çekirdek plasması
die Kernpresse {sub} {f} çekirdek presi
der Kernsatz {sub} {m} [Grammatik] çekirdek cümle
der Kernspalt {sub} {m} çekirdek parçası
die Kernspalte {sub} {f} çekirdek yarığı
der Grünkern {sub} {m} yeşil çekirdek
der Hartkern {sub} {m} sert çekirdek
homogener Kern {sub} {m} homojen çekirdek
das Indikatornuklid {sub} {n} indikatör çekirdek
der Innenkern {sub} {m} çekirdek
isomerer Kern {sub} {m} izomer çekirdek
der Kern {sub} {m} sert çekirdek
Kern von der Spaltung {sub} {m} parçalanmadan geri kalan çekirdek
Kern, instabiler- {sub} {m} dengesiz çekirdek
der Kupferkern {sub} {m} bakır çekirdek
der Magnetkern {sub} {m} manyetik çekirdek
der Mikronukleus {sub} {m} [Kleinkern] küçük çekirdek
das Mutternuklid {sub} {n} [beim radioaktivem Zerfall] ana çekirdek
polymorpher Kern {sub} {m} polimorf çekirdek
sehr gut angezogen iki dirhem bir çekirdek
stabiler Kern {sub} {m} [Atomkern] kararlı çekirdek
0.005s