6 direkte Treffer gefunden für: yüküm


54 indirekte Treffer gefunden für: yüküm

Deutsch Türkisch
ab Haftungsübernahme yükümlülüğün üstlenilmesinden başlayarak
Abbildung der Verbindlichkeiten {v} yükümlülüklerin görüntülenmesi
aktivierungspflichtiger Aufwand {sub} {m} yükümlülüğü taşıyan harcama
am Hals haben yükümlülüğünde olmak
am Halse haben yükümlülüğünde olmak
die Auflage {sub} {f} yükümlülük
die Auflagen {sub} {pl} yükümlülükler
Auflagen machen {v} yükümlülükler koymak
die Auflagenangabe {sub} {f} yükümlülük bildirisi
auflagenfrei {adj} yükümlülüksüz
die Auflagenkontrolle {sub} {f} yükümlülük kontrolu
Befreiung von einer Verbindlichkeit {sub} {f} yükümlülükten kurtarma
belastetes Eigentum yüküm mülkiyet
die Belastung {sub} {f} yükümlülük
die Bindung {sub} {f} yükümlülük
das Damnationslegat {sub} {n} yükümlülük yükleyen vasiyet
die Dienstobliegenheit {sub} {f} yükümlülük
die Dienstobliegenheiten {sub} {pl} yükümlülükler
die Dienstpflicht {sub} {f} yükümlülük
dienstpflichtig {adj} yüküm
der Dienstpflichtiger {sub} {m} yüküm olan
Dienstpflichtigern [den~] yüküm olanlara
eine Verbindlichkeit eingehen {v} yükümlülük üstlenmek
engagieren {v} [sich~] yükümlülük üstlenmek
engagierte Person {sub} {f} yükümlülük üstlenen kişi
die engagierten {sub} {pl} yükümlülük üstlenenler
frei von Lasten yükümlülükten muaf
freibleibend {adj} yükümsüz
freibleibend und unverbindlich yükümsüz ve bağlayıcı olmayan
die Gefangene {sub} {f} [Jura] yüküm
haftbar werden yüküm olmak
die Haftbarkeit {sub} {f} yükümlülük
der Haftender {sub} {m} yüküm
haftet [er, sie, es~] yükümlülük taşıyor
haftete [er, sie, es~] yükümlülük taşımıştı
das Haftkapital {sub} {n} yükümlülük sermayesi
die Haftpflicht {sub} {f} yükümlülük
die Haftungen {sub} {pl} yükümlülükler
die Haftungsablehnung {sub} {f} yükümlülüğü reddetme
die Haftungsanerkenntnis {sub} {f} yükümlülüğü kabullenme
keine Verpflichtung yükümlülük yok
die Last {sub} {f} yükümlülük
die Lasten {sub} {pl} [Wirtschaft] yükümler
der Lastenausgleich {sub} {m} yükümlülüklerin çözümlenmesi
lastenfrei {adj} yükümsüz
die Lastenfreiheit {sub} {f} yükümsüzlük
die Lastenverzeichnis {sub} {f} yükümlülük listesi
Mittel für Verpflichtungen {sub} {pl} yükümlülükler için para
Nichteinhaltung der Verpflichtung yükümlülüğün yerine getirilmemesi
obliegen {v} [z. B. Verantwortung] yükümlülüğü olmak
die Obliegenheit {sub} {f} yükümlülük
die Höchstbelastung {sub} {f} azami yüküm
industrielle Altlast endüstriyel eski yüküm
die Mehrbelastung {sub} {f} fazla yüküm
0.004s