20 direkte Treffer gefunden für: ortaklık


72 indirekte Treffer gefunden für: ortaklık

Deutsch Türkisch
Akteure im Rahmen der Partnerschaft {sub} {pl} ortaklıkta aktörler
der Assoziationsvertrag {sub} {m} ortaklık sözleşmesi
das Assoziierungsabkommen {sub} {n} ortaklık anlaşması
die Assoziierungsklausel {sub} {f} ortaklık koşulu
die Assoziierungsmodalitäten {sub} {pl} ortaklık tarzları
die Assoziierungspolitik {sub} {f} ortaklık politikası
die Assoziierungsvereinbarung {sub} {f} ortaklık anlaşması
der Assoziierungsvertrag {sub} {m} ortaklık antlaşma
der Assoziierungsvertrag {sub} {m} ortaklık kontratı
der Assoziierungsvertrag {sub} {m} ortaklık sözleşmesi
die Assoziierungsverträge {sub} {pl} ortaklık kontratları
assoziieren {v} ortaklık kurmak
auf partnerschaftlicher Basis ortaklık bazında
der Aufnahmeantrag {sub} {m} ortaklık için başvuru
der Aufnahmeantrag {sub} {m} ortaklık için dilekçe başvuru
der Aufnahmeantrag {sub} {m} ortaklık için dilekçe müracaat
der Aufnahmeantrag {sub} {m} ortaklık için müracaat
das Beteiligungsmodell {sub} {n} ortaklık modeli
die Beteiligungsstrategie {sub} {f} ortaklık stratejisi
die Beteiligungsstruktur {sub} {f} ortaklık yapısı
der Beteiligungstitel {sub} {m} ortaklık adı
der Gemeinsamkeitsglauben {sub} {m} ortaklık inancı
die Gemeinschaften {sub} {pl} ortaklıklar
der Geschäftsanteil {sub} {m} ortaklık hissesi
der Gesellschafteranteil {sub} {m} ortaklık payı
Gesellschafts- und Gewerberaummietrecht {sub} {n} Ortaklıklar ve Ticarethane Kiralamayı Düzenleyen Yönetmelik
der Gesellschaftsanteil {sub} {m} ortaklık (hisse) payı
das Gesellschaftskapital {sub} {n} ortaklık sermayesi
die Gesellschaftsstatuten {sub} {pl} ortaklık akdi
die Gesellschaftsstatuten {sub} {pl} ortaklık sözleşmesi
Investitionstätigkeit der Unternehmen ortaklık yatırımları
das Kollektivabkommen {sub} {n} ortaklık anlaşması
kollektivrechtlich {adj} ortaklık hukukunca
kollektivrechtliche Weitergeltung {sub} {f} ortaklık hukukunca geçerlilik
die Partnerschaften {sub} {pl} [Geschäfts-] ortaklıklar
das Partnerschaftsabkommen {sub} {n} ortaklık anlaşması
das Partnerschaftsbuch {sub} {n} ortaklık kitabı
die Partnerschaftsgesellschaft {sub} {f} ortaklık şirketi
der Partnerschaftsrahmenvertrag {sub} {m} ortaklık belirleme anlaşması
die Teilhaberschaften {sub} {pl} ortaklıklar
das Teilhabersystem {sub} {n} ortaklık sistemi
der Teilhabervertrag {sub} {m} ortaklık anlaşması
der Unternehmenstarifvertrag {sub} {m} ortaklık toplu sözleşmesi
der Unternehmensverbund {sub} {m} ortaklık bileşimi
der Unternehmensverbund {sub} {m} ortaklık birleşimi
Vermögen der Gemeinschaften ortaklıklar serveti
der Atompool {sub} {m} nükleer ortaklık
die Außensozietät {sub} {f} dış ortaklık
de facto Gesellschaft edimsel ortaklık
einfache Gesellschaft adi ortaklık
eingetragene Partnerschaft {sub} {f} kayıtlı ortaklık
die Enkelgesellschaft {sub} {f} torun ortaklık
die Fahrnisgemeinschaft {sub} {f} mahdut ortaklık
die Fusionsassoziation {sub} {f} birleşerek ortaklık
gemischtwirtschaftliche Gesellschaft {sub} {f} iktisadi karma ortaklık
Gesellschaft auf Gegenseitigkeit {sub} {f} karşılık esası üzerine kurulu ortaklık
die Gewinnbeteiligung {sub} {f} kâra ortaklık
die Handelsgesellschaft {sub} {f} ticari ortaklık
die Kommanditaktiengesellschaft {sub} {f} [Wirtschaft] komandit ortaklık
die Kommanditgesellschaft {sub} {f} adi komandit ortaklık
Kommanditgesellschaft auf Aktien sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık
die Kooperative {sub} {f} kar amacı olmayan ortaklık
der Miterbe {sub} {m} mirasta ortaklık
mittelbarer Besitz {sub} {m} dolaylı ortaklık
das Mitunternehmen {sub} {n} birlikte ortaklık
das Mitverschulden {sub} {n} suça ortak ortaklık
die Muttergesellschaft {sub} {f} ana ortaklık
Offene Handelsgesellschaft {sub} {f} kollektif ortaklık
privilegierte Partnerschaft imtiyazlı ortaklık
privilegierte Partnerschaft özel ortaklık
die Regierungsbeteiligung {sub} {f} hükümete ortaklık
Stille Gesellschaft {sub} {f} komanditer ortaklık
0.005s