14 direkte Treffer gefunden für: işveren


59 indirekte Treffer gefunden für: işveren

Deutsch Türkisch
Abteilung Unternehmungsentwicklung {sub} {f} işveren geliştirme dairesi
Anteil des Arbeitgebers {sub} {m} işveren payı
Arbeitgeber und Arbeitnehmer işveren ve işçi
der Arbeitgeberanteil {sub} {m} [Sozialversicherung] işverenin ödediği miktar
der Arbeitgeberanteil {sub} {m} işveren payı
der Arbeitgeberbeitrag {sub} {m} işveren aidatı
der Arbeitgeberbeitrag {sub} {m} işveren ödentisi
der Arbeitgeberdelegierter {sub} {m} işveren delegesi
arbeitgeberfeindlich {adj} işveren aleyhinde
arbeitgeberfeindlich {adj} işveren aleyhine
arbeitgeberfeindlich {adj} işverene karşı
arbeitgeberfeindlich {adj} işverene uygunsuz
arbeitgeberfreundlich {adj} işveren lehinde
arbeitgeberfreundlich {adj} işverenden yana
arbeitgeberfreundliche Gewerkschaft işveren taraftarı sendika
die Arbeitgebergruppe {sub} {f} işverenler grubu
die Arbeitgeberhaftpflicht {sub} {f} işveren sorumluluk sigortası
die Arbeitgeberhaftpflicht {sub} {f} işverenin sorumluluğu
die Arbeitgeberhaftpflichtversicherung {sub} {f} işveren mali mesuliyet sigortası
die Arbeitgeberhaftpflichversicherung {sub} {f} işveren mükellefiyet sigortası
das Arbeitgeberkonto {sub} {n} işveren kontosu
das Arbeitgebermitglied {sub} {n} işveren üyesi
Arbeitgebern [den] işverenlere
die Arbeitgeberorganisation {sub} {f} işverenler örgütü
die Arbeitgeberschaft {sub} {f} işverenler birliği
die Arbeitgeberseite {sub} {f} işveren tarafı
der Arbeitgeberverband {sub} {m} işveren birliği
der Arbeitgeberverband {sub} {m} işveren sendikası
der Arbeitgeberverband {sub} {m} işverenler sendikası
die Arbeitgeberverbände {sub} {pl} işveren birlikleri
die Arbeitgebervereinigung {sub} {f} işveren birliği
der Arbeitgebervertreter {sub} {m} işveren temsilcisi
die Arbeitgebervertreter {sub} {pl} işveren temsilcileri
die Arbeitgebervertreterin {sub} {f} [weiblich] işveren temsilcisi
die Arbeitgebervertreterinnen {sub} {pl} [weiblich] işveren temsilcisi bayanlar
der Arbeitgeberwechsel {sub} {m} işveren değişimi
der Arbeitgeberzuschuss {sub} {m} işveren katkısı
der Arbeitgeberzuschuss {sub} {m} işveren primi
die Arbeitsplatzbeihilfe {sub} {f} işverene yeri yardımı
Arbeitszeitplan eines Unternehmens {sub} {m} işverenin çalışma saatleri planı
die Belegschaftsaktie {sub} {f} işveren tarafından anonim şirkette çalışan kadroya sunulan imtiyazlı hisse senedi
Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber gegenüber Behinderten {sub} {f} [Juristisch] işverenlerin özürlü çalıştırma yükümlülüğü
die Betriebsverfassung {sub} {f} işverenlerle çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen yönetmelik
Beziehung Arbeitgeber und Arbeitnehmer {sub} {f} işveren işçi ilişkisi
Beziehung Arbeitgeber und Gewerkschaft {sub} {f} işveren sendika ilişkisi
Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer işveren ve işçiler arasındaki ilişkiler
die Dienstherren {sub} {pl} işverenler
Erwartungen der Arbeitgeber {sub} {pl} işverenlerin beklentisi
für seinen Arbeitgeber handelnder Angestellter {sub} {m} işvereni için faaliyete geçen eleman
Haftpflicht des Arbeitgebers {sub} {f} işverenin sorumluluğu
Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers {sub} {f} işverenin mali sorumluluk sigortası
das Arbeitnehmerüberlassungsunternehmen {sub} {n} taşeron işveren
geschickte Unternehmer {sub} {pl} becerili işveren
der Leiharbeitgeber {sub} {m} işçi kirayan işveren
der Nachauftragnehmer {sub} {m} alt işveren
öffentlicher Auftraggeber {sub} {m} resmi işveren {sub} {wtl.}
saisonaler Arbeitgeber {sub} {m} mevsimlik işveren
steuerbefreites Unternehmen {sub} {n} vergiden muaf işveren
der Subunternehmer {sub} {m} altişveren
0.005s