Suchen Sie einen professionelle/n Übersetzer/in bzw. Dolmetscher/in? Finden Sie jetzt Ihren Sprachdienstleister/in im Beluka Übersetzer- und Dolmetscher-Verzeichnis.

Sind Sie Übersetzer/in bzw. Dolmetscher/in? Kostenloses Inserat erstellen

Yazılı ve sözlü tercüme yapan uzman Çevirmen`mi arıyorsunuz? Tercüme hizmetleri veren kişiyi, Beluka`nın Çevirmen listesinde hemen bulabilirsiniz.

Yazılı veya sözlü tercümanmısınız? Ücretsiz ilan ver

Keine direkten Treffer gefunden für: hakları

Deutsch Türkisch

64 indirekte Treffer gefunden für: hakları

Deutsch Türkisch
abgeben {v} [Rechte: gab ab, hat abgegeben] haklarından vazgeçmek
Absatz von Rechten {sub} {m} hakları kaldırma
der Anerkennungsstreik {sub} {m} hakların tanınması için yapılan grev
die Anspruchskonkurrenz {sub} {f} hakların birleşmesi
die Anspruchsmehrheit {sub} {f} hakların toplanması
Ansprüche erheben {v} hakları talep etmek
Ansprüche verfechten {v} hakları inatla savunmak
Ansprüche verpfänden {v} hakları rehin bırakmak
die Ausschließungsfrist {sub} {f} hakları düşürücü süre
der Ausschließungsgrund {sub} {m} hakların düşme sebebi
das Ausschließungsprinzip {sub} {n} hakları düşürme prensibi
Beeinträchtigung der Rechte {sub} {f} hakların ihlali
Beschränkung der Rechte {sub} {f} [Rechtswissenschaft] hakların sınırlandırılması
Beschränkung Recht [Rechtswissenschaft] hakların sınırlandırılması
Beschützer von Rechten {sub} {m} hakları koruyan
diskriminieren {v} [ich diskriminierte, ich habe diskriminiert] hakları çiğnemek
entrechtet {adj} haklarından yoksun
die Entrechtung {sub} {f} haklarından mahrum etme
Erwerb der Rechte {sub} {m} hakları kazanma
Konkurrenz von Rechten {sub} {f} hakların birleşmesi
Recht absprechen {v} haklarından yoksun bırakmak
Recht mit Füßen treten hakları çiğnemek
Rechte an Dritte übertragen {v} hakları üçüncü bir kişiye devretmek
Rechte einengen hakları kısıtlamak
Rechte geltend machen {v} hakları talep etmek
Rechte verwirken {v} hakları kaybetmek
Rechte wahrnehmen {v} hakları kullanmak
Rechte übergehen lassen {v} hakları çiğnetmek
Rechte übertragen {v} hakları devretmek
rechtlos {adj} haklarından yoksun
die Rechtsnormenkollision {sub} {f} [Rechtswissenschaft] hakların çatışması
seine Rechte abgeben haklarından vazgeçmek
seine Rechte geltend machen {v} hakları talep etmek
seine Rechte kennen [Rechtswissenschaft] hakları tanımak
seine Rechte rechtzeitig geltend machen {v} hakları zamanında talep etmek
seine Rechte wahren {v} hakları korumak
unter einer Schmälerung seiner Rechte leidend {adj} haklarının kısıtlanmasına üzülen
wieeinsetzen {v} [rechtswissenschaftlich] hakları geri vermek
die Abbaurechte {sub} {pl} [Erz] işletme hakları
die Abdruckrechte {sub} {pl} baskı hakları
die Altenrechte {sub} {pl} yaşlı hakları
die Arbeitnehmerrechte {sub} {pl} işçi hakları
die Arbeitsplatzrechte {sub} {pl} yeri hakları
die Asylrechte {sub} {pl} sığınma hakları
die Aufführungsrechte {sub} {pl} temsil hakları
die Aufsichtsratsbezüge {sub} {pl} denetim kurulu huzur hakları
die Aufsichtsratstantiemen {sub} {pl} denetim kurulu huzur hakları
die Aufsichtsratsvergütungen {sub} {pl} denetim kurulu huzur hakları
die Ausbeutungsrechte {sub} {pl} işletme hakları
die Benutzerrechte {sub} {pl} kullanıcı hakları
das Bergregal {sub} {n} maden hakları
die Bezugsrechte {sub} {pl} alım hakları
die Bühnenrechte {sub} {pl} sahneleme hakları
bürgerliche Ehrenrechte {sub} {pl} vatandaşlık hakları
bürgerliche Ehrenrechte {sub} {pl} yurttaşlık hakları
bürgerliche Rechte {sub} {pl} vatandaşlık hakları
die Bürgerrechte {sub} {pl} vatandaşlık hakları
die Bürgerrechte {sub} {pl} yurttaşlık hakları
die Dateizugriffsrechte {sub} {pl} dosya açma hakları
die Dividendenansprüche {sub} {pl} temettü hakları
die Diäten {sub} {pl} huzur hakları
eheliche Rechte evlilik hakları
die Eherechte {sub} {f} evlilik hakları
die Ehrenrechte {sub} {pl} yurttaşlık hakları
0.003s