5 direkte Treffer gefunden für: eleştiri


77 indirekte Treffer gefunden für: eleştiri

Deutsch Türkisch
die Antikritik {sub} {f} eleştiri karşıtı
auf Kritik stoßen eleştiriyle karşılaşmak
die Kritik entkräften {v} eleştiriyi çürütmek
die Kritik entkräften {v} eleştirinin aksini kanıtlamak
der Dogmatismus {sub} {m} eleştiriden uzak düşünce tarzı
ich kann es mir nicht leisten, kritisch zu sein eleştiri yapamam
in die Kritik geraten {v} eleştiriye uğramak
jemandem eine Angriffsfläche bieten {v} [einen Anlass meist zur Kritik geben] eleştirilmeye sebebiyet verme
Kritik auf sich ziehen {v} eleştiriye maruz kalmak
Kritik entfachen {v} eleştiri başlatmak
Kritik herausfordern {v} eleştiriyi provoke etmek
Kritik herausfordern {v} eleştiriyi tetiklemek
Kritik üben {v} eleştiri yapmak
die Kritiken {sub} {pl} eleştiriciler
der Kritiker {sub} {m} eleştiri yapan
der Kritiker {sub} {m} eleştirici
die Kritiker {sub} {pl} eleştiriciler
Kritiker äußern sich unterschiedlich eleştiriciler değişik konuşuyor
die Kritikerin {sub} {f} [weiblich] eleştirici
die Kritikerjury {sub} {f} eleştiri jüri
kritikfähig {adj} eleştiriye açık
kritikfähiger {adj} eleştiriye daha açık
der Kritikfähiger {sub} {m} eleştiriye daha açık olan kişi
kritiklos {adj} eleştirisiz
kritiklos übernehmen {v} eleştirisiz kabullenmek
die Kritiklosigkeit {sub} {f} eleştiri yeteneği yoksunluğu
die Kritiklosigkeit {sub} {f} eleştirisizlik
der Kritikpunkt {sub} {m} eleştiri noktası
die Kritiksucht {sub} {f} eleştiricilik
kritikwürdig {adj} eleştirilebilir
kritisch {adj} eleştirisel
kritisch {adj} eleştirici
kritisch sein {v} eleştirici olmak
kritische Bemerkung {sub} {f} eleştirici söz
kritische Bemerkungen {sub} {pl} eleştirici sözler
kritische Betrachtung {sub} {f} eleştirici değerlendirme
kritische Beurteilung {sub} {f} eleştirici fikir
kritischer Blick {sub} {m} eleştirici bakış
kritisches auswählen {sub} {n} eleştirisel seçme
kritisches Denken {sub} {n} eleştirisel düşünme
kritisches Referat {sub} {n} eleştirisel rapor
kritisiert [er, sie, es~] eleştiriyor
der Kritizismus {sub} {m} eleştiricilik
der Kritisist {sub} {m} eleştirici
offen für Kritik sein {v} eleştiriye açık olabilmek
die Mäkelliese {sub} {f} {ugs.} eleştirici kadın
die Rezensionen {sub} {pl} eleştiriler
der Skeptiker {sub} {m} eleştirisel gözle bakanlar
der Tadler {sub} {m} eleştirici kişi
unkritisch {adj} eleştirici olmayan
untadelig {adj} eleştirilecek yanı olmayan
abwertende Kritik {sub} {f} kırıcı eleştiri
abwertende Kritik {sub} {f} yıkıcı eleştiri
anerkennende Kritik {sub} {f} onaylayıcı eleştiri
anerkennende Kritik {sub} {f} tasvip edici eleştiri
boshafte Kritik {sub} {f} haince eleştiri
boshafte Kritik {sub} {f} yıkıcı eleştiri
feindliche Kritik {sub} {f} düşmanca eleştiri
fördernde Kritik {sub} {f} teşvik edici eleştiri
harsche Kritik {sub} {f} kaba eleştiri
harte Kritik {sub} {f} sert eleştiri
heftige Kritik {sub} {f} sert eleştiri
die Hiebe {sub} {f} ağır eleştiri
konstruktive Kritik {sub} {f} yapıcı eleştiri
Kritik der reinen Vernunft [Kant] anlayışlı eleştiri
die Literarkritik {sub} {f} [Bibelexegese] edebi eleştiri
die Literaturkritik {sub} {f} edebi eleştiri
messerscharf [Kritik] keskin eleştiri
sachliche Kritik {sub} {f} önyargısız eleştiri
die Sammelrezension {sub} {f} toplu eleştiri
die Satire {sub} {f} alaylı eleştiri
schonende Kritik {sub} {f} dikkatli eleştiri
schonungslose Kritik {sub} {f} acımasız eleştiri
die Selbstkritik {sub} {f} özeleştiri
die Selbstzerfleischung {sub} {f} [zerstörerische Selbstkritik] tahrip edici eleştiri
die Sozialkritik {sub} {f} sosyal eleştiri
die Sozialkritik {sub} {f} toplumsal eleştiri
0.005s