11 direkte Treffer gefunden für: bestätigen


40 indirekte Treffer gefunden für: bestätigen

Deutsch Türkisch
bestätigen Sie! onaylayınız!
bestätigend {adj} onaylayarak
bestätigend {adj} tasdikleyerek
die bestätigende {sub} {f} onaylayan
bestätigende Bank {sub} {f} onaylayan banka
bestätigende Bank {sub} {f} tasdik eden banka
bestätigende Entscheidung {sub} {f} tasdikleyici karar
bestätigende Handlung {sub} {f} tasdik edici hareket
bestätigende Nachrichten {sub} {pl} tasdikleyici haberler
der bestätigender {sub} {m} onaylayan
bestätigendes {adj} onaylayan
bestätigendes Urteil {sub} {n} onaylayıcı karar
bestätigendes Zeichen {sub} {n} onaylayıci işaret
bestätigendes Zeichen {sub} {n} tasdikleyici işaret
amtlich bestätigen {v} resmen doğrulamak
Annahme einer Bestellung bestätigen siparişin kabulünü onaylamak
Arbeitsunfähigkeit bestätigen {sub} {f} göremezliği tasdiklemek
Auftrag bestätigen emri doğrulamak
Auftrag bestätigen siparişi doğrulamak
Auftragseingang bestätigen {v} sipariş girişini onaylama
ausgeführte Messung bestätigen yapılan ölçümü tasdiklemek
Aussage bestätigen ifadeyi kabul etmek
Aussage bestätigen ifadeyi onaylamak
Aussage bestätigen ifadeyi tasdik etmek
Bestellung bestätigen {sub} {f} sparişi tesdik etmek
dem gewählten Bewerber die Wahl schriftlich bestätigen seçilen müracaat edene, seçildiğini yazılı bildirmek
den Eingang bestätigen {v} girişi tasdik etmek
den Empfang bestätigen (bir mektubun, e-postanın, bildirinin, mesajın v.b.) alındığını onaylamak/doğrulamak
den Empfang einer Sache bestätigen bir şeyi aldığını bildirmek
die Echtheit bestätigen sahte olmadığını tasdiklemek
die Ergebnisse bestätigen sonuçları tasdiklemek
die Identität bestätigen kimliğini tasdik etmek
die rechtmäßige Eigentümerschaft bestätigen {v} hak sahibini onaylamak
die Wahrheit bestätigen gerçeği tasdiklemek
eidlich bestätigen {v} yeminle tasdik etmek
ein Signal bestätigen bir sinyalı tasdiklemek
ein Strafurteil bestätigen bir ceza kararını tasdiklemek
ein Urteil bestätigen {v} bir kararı onaylamak
eine Bestellung bestätigen siparişi tasdiklemek
eine Buchung bestätigen bir rezervasyonu tasdiklemek
0.003s