11 direkte Treffer gefunden für: bestätigen


40 indirekte Treffer gefunden für: bestätigen

Deutsch Türkisch
bestätigen Sie! onaylayınız!
bestätigend {adj} onaylayarak
bestätigend {adj} tasdikleyerek
die bestätigende {sub} {f} onaylayan
bestätigende Bank {sub} {f} onaylayan banka
bestätigende Bank {sub} {f} tasdik eden banka
bestätigende Entscheidung {sub} {f} tasdikleyici karar
bestätigende Handlung {sub} {f} tasdik edici hareket
bestätigende Nachrichten {sub} {pl} tasdikleyici haberler
der bestätigender {sub} {m} onaylayan
bestätigendes {adj} onaylayan
bestätigendes Urteil {sub} {n} onaylayıcı karar
bestätigendes Zeichen {sub} {n} onaylayıci işaret
bestätigendes Zeichen {sub} {n} tasdikleyici işaret
amtlich bestätigen {v} resmen doğrulamak
Annahme einer Bestellung bestätigen siparişin kabulünü onaylamak
Arbeitsunfähigkeit bestätigen {sub} {f} göremezliği tasdiklemek
Auftrag bestätigen emri doğrulamak
Auftrag bestätigen siparişi doğrulamak
Auftragseingang bestätigen {v} sipariş girişini onaylama
ausgeführte Messung bestätigen yapılan ölçümü tasdiklemek
Aussage bestätigen ifadeyi kabul etmek
Aussage bestätigen ifadeyi onaylamak
Aussage bestätigen ifadeyi tasdik etmek
Bestellung bestätigen {sub} {f} sparişi tesdik etmek
dem gewählten Bewerber die Wahl schriftlich bestätigen seçilen müracaat edene, seçildiğini yazılı bildirmek
den Briefeingang bestätigen {v} mektubun alındığını tasdiklemek
den Eingang bestätigen {v} girişi tasdik etmek
den Empfang bestätigen (bir mektubun, e-postanın, bildirinin, mesajın v.b.) alındığını onaylamak/doğrulamak
den Empfang einer Sache bestätigen bir şeyi aldığını bildirmek
die Echtheit bestätigen sahte olmadığını tasdiklemek
die Ergebnisse bestätigen sonuçları tasdiklemek
die Identität bestätigen {v} kimliğini tasdik etmek
die rechtmäßige Eigentümerschaft bestätigen {v} hak sahibini onaylamak
die Wahrheit bestätigen gerçeği tasdiklemek
eidlich bestätigen {v} yeminle tasdik etmek
ein Signal bestätigen bir sinyalı tasdiklemek
ein Strafurteil bestätigen bir ceza kararını tasdiklemek
ein Urteil bestätigen {v} bir kararı onaylamak
eine Bestellung bestätigen siparişi tasdiklemek
0.004s