Keine direkten Treffer gefunden für: anlaşmayı

Deutsch Türkisch

39 indirekte Treffer gefunden für: anlaşmayı

Deutsch Türkisch
Abmachung brechen {v} anlaşmayı bozmak
Abmachung einhalten anlaşmayı yerine getirmek
Absatz eines Vertrages {sub} {m} anlaşmayı feshetme
Abschluss eines Vertrags {sub} {m} anlaşmayı neticelendirme
die Abschlussfreiheit {sub} {f} anlaşmayı imzalayıp imzalamama hakkı
auflösen {v} [löste auf, hat aufgelöst] anlaşmayı feshetmek
Auflösung eines Vertrags {sub} {f} anlaşmayı feshetme
die Aufsagung {sub} {f} anlaşmayı bozma
Beendigung eines Vertrags {sub} {f} anlaşmayı sonlandırma
durch Vertragsbruch anlaşmayı bozarak
ein Übereinkommen besiegeln {v} anlaşmayi imzalamak
einen Vertrag abbrechen anlaşmayı bozmak
einen Vertrag besiegeln {v} anlaşmayı mühürlemek
einen Vertrag brechen anlaşmayı bozmak
einen Vertrag einfrieren anlaşmayı dondurmak
einen Vertrag erfüllen {v} anlaşmayı yerine getirmek
einen Vertrag nichtig machen {v} anlaşmayı yapmamak
einen Vertrag verhandeln {v} anlaşmayı tartışmak
einen Vertrag verletzen {v} anlaşmayı zedelemek
einen Vertrag verlängern anlaşmayı uzatmak
einen Vertrag ändern anlaşmayı değiştirmek
Klage wegen Vertragsbruch {sub} {f} anlaşmayı bozma davası
Klauseln zur vorzeitigen Vertragsbeendigung {sub} {pl} anlaşmayı öncedeen sonlandırma kuralları
der Kontraktbruch {sub} {m} anlaşmayı feshetme
kontraktbrüchig {adj} anlaşmayı ihlal edici
die Kündigung {sub} {f} anlaşmayı tek taraflı feshettiğini tebliğ etme
Kündigung eines Vertrags {sub} {f} anlaşmayı fesh etme
Nichterfüllung eines Vertrages {sub} {f} anlaşmayı yerine getirmeme
Nichterfüllung eines Vertrags {sub} {f} anlaşmayı yerine getirmeme
die Palinodie {sub} {f} [Rechtswissenschaft] anlaşmayı feshetme
Vertrag annehmen {v} anlaşmayı kabul etmek
Vertrag beglaubigen {v} anlaşmayı tasdiklemek
Vertrag bestätigen {v} anlaşmayı tasdik etmek
Vertrag stornieren {v} anlaşmayı bozmak
Vertrag stornieren {v} anlaşmayı iptal etmek
die Vertragsannahme {sub} {f} anlaşmayı kabul etme
die Vertragsverletzung {sub} {f} anlaşmayı ihlal etme
die Vetragserfüllungsgarantie {sub} {f} anlaşmayı yerine getirme garantisi
Widerruf eines Vertrags {sub} {m} anlaşmayı geçersiz kılma
0.001s