2 direkte Treffer gefunden für: Mächte

Deutsch Türkisch
machte [er, sie, es~] yapmıştı
die Mächte {sub} {pl} güçler

63 indirekte Treffer gefunden für: Mächte

Deutsch Türkisch
machte auf [er, sie, es~] açmıştı
machte Ausflüchte [er, sie, es~] kaçamaklar yapmıştı
machte bedeutungslos [er, sie, es~] anlamsız kılmıştı
machte breiter [er, sie, es~] daha genişletmişti
machte den Reißverschluss auf [er, sie, es~] fermanı açmıştı
machte druckfest [er, sie, es~] basınca dayanıklı yapmıştı
machte ein Schläfchen [er, sie, es~] küçük bir uyku çekmişti
machte einen Ausflug [er, sie, es~] bir gezi yapmıştı
machte einen Umweg [er, sie, es~] yolu uzatmıştı
machte Ernst [er, sie, es~] ciddiydi
machte hygienisch [er, sie, es~] hijjen yapmıştı
machte leer [er, sie, es~] boşaltmıştı
machte los [er, sie, es~] çözmüştü
machte nass [er, sie, es~] ıslatmıştı
machte rein [er, sie, es~] temizlemişti
machte sauber [er, sie, es~] temizlemişti
machte scharf [er, sie, es~] biklemişti
machte schlank [er, sie, es~] zayıflatmıştı
machte schlechter [er, sie, es~] daha kötü yapmıştı
machte schöner [er, sie, es~] daha güzel yapmıştı
machte unempfindlich [er, sie, es~] hasssaslığını gidermişti
machte Urlaub [er, sie, es~] tatil yapmıştı
machte verliebt [er, sie, es~] âşık yapmıştı
machte Vorwürfe [er, sie, es~] kınamıştı
machte weiß [er, sie, es~] beyazlatmıştı
machte wütend [er, sie, es~] kızdırmıştı
machte zu [er, sie, es~] ört,üştü
die Machtelite {sub} {f} yetki elitleri
machten [sie~] yapmışlardı
die Machtergreifung {sub} {f} iktidara geçme
die Machtergreifung {sub} {f} iktidarı ele geçirme
die Machtergreifungen {sub} {pl} iktidarı ele geçirmeler
der Machterhalt {sub} {m} iktidarı koruma
die Machterweiterung {sub} {f} yetki genişletme
Machterweiterungs- yetki genişletme-
die Mächtegruppierung {sub} {f} güçlerin gruplaşması
der Mächtekonflikt {sub} {m} güçlerin çatışması
abgemachte anlaşılan
die Achsenmächte {sub} {pl} ikinci dünya savaşında birbirini destekleyen ülke eksenleri
alliierte Streitmächte {sub} {pl} müttefik silahlı güç
benachbarte Atommächte {sub} {pl} komşu nükleer güçler
böse Mächte {sub} {pl} kötü güçler
das Eingemachte {sub} {n} daha önceden pişirilip veya hazırlanıp saklanmış olan
das Eingemachte {sub} {n} konserve
die Großmächte {sub} {pl} süper güçler
himmlische Mächte {sub} {pl} göksel güçler
himmlische Mächte {sub} {pl} tanrısal güçler
die Kolonialmächte {sub} {pl} sömürgeci ülkeler
Machtpolitik der Supermächte {sub} {f} süper güçlerin emperyalizmi
die Mittelmächte {sub} {pl} orta çaplı güçler
die Mittelmächte {sub} {pl} merkezi devletler
revisionistische Mächte {sub} {pl} revizyonculu güçler
revisionistische Mächte {sub} {pl} mevcut durumu değiştirmek isteyen güçler
die Schutzmächte {sub} {pl} koruyucu güçler
die Schwellenmächte {sub} {pl} yükselişte olan güçler
die Siegermächte {sub} {pl} [Politik] galip devletler
die Signatarmächte {sub} {pl} antlaşma imzalayan güçler
die Supermächte {sub} {pl} süper güçler
die Übermächte {sub} {pl} üstün güçler
vermachte [er, sie, es~] miras bırakmıştı
die Vetomächte {sub} {pl} [UNO-Sicherheitsrat] veto güçleri
die Viermächte {sub} {pl} dörtlü güçler
die Weltmächte {sub} {pl} süper güçler
0.004s