16 direkte Treffer gefunden für: leer


77 indirekte Treffer gefunden für: leer

Deutsch Türkisch
leer ausgehen {v} avucunu yalamak
leer ausgehen {v} ağzını havaya açmak
leer ausgehen {v} eli boş dönmek
leer ausgehen {v} eli boş çıkmak
leer ausgehen {v} hava almak
leer drehen {v} boşuna döndürme
leer drehen {v} boşuna dönme
leer gehend {adj} boş çalışan
leer gepumpt {adj} pompayla boşaltılmış
das Leergerede {sub} {n} boş laf
das Leergerede {sub} {n} boş laflar
leer lassen {v} boş bırakmak
leer laufen {v} [Motor etc.] boşa çalışmak
leer laufen {v} boş çalışmak
leer laufen {v} kap içindeki sıvının akarak boşalması
leer laufen {v} yüksüz çalışma
leer machen {v} boşaltmak
leer machend {adj} boşaltan
leer pumpen {v} pompayla boşaltmak
leer stehen {v} boş durmak
leer stehend {adj} [reformierte Schreibung] boş
leer stehend {adj} [reformierte Schreibung] boş duran
leer stehend {adj} [reformierte Schreibung] kullanılmayan
leer stehend {adj} boş
leer stehende Wohnung {sub} {f} boş daire
leer stehendes Haus {sub} {n} boş ev
die leerstelle {sub} {f} boş yer
leer trinken {v} içip boşaltmak
leer verkaufen {v} boş satmak
leer werden {v} [Batterie] boşalmak
leer werden {v} tenhalaşmak
Leer- boş-
die Leer-bei-Null-Klausel {sub} {f} sıfırda boş kuralı
die Leerabgabe {sub} {f} açığa satış
die Leerabgabe {sub} {f} depor işlemi
die Leeradresse {sub} {f} boş adres
die Leeraktie {sub} {f} boş hisse senedi
die Leeranweisung {sub} {f} [Software] boş demeç
das Leerband {sub} {n} boş bant
das Leerbandteil {sub} {n} boş bant kısmı
der Leerbefehl {sub} {m} [Software] boş öneri
der Leerbefehl {sub} {m} boş komut
der Leerbefehl {sub} {m} kukla komut
der Leerbeleg {sub} {m} boş makbuz
die Leerbestellung {sub} {f} fiktif sipariş
der Leerbetrieb {sub} {m} boş işletme
der Leerbeutel {sub} {m} boş torba
das Leerbild {sub} {n} boş resim
das Leerblasen {sub} {n} üfleyerek boşaltmak
das Leerblatt {sub} {n} boş yaprak
leerbrennen {v} yanıp boşalmak
atomar {adj} nükleer
atomar nükleer
atomare, atomarer, atomares nükleer
atomgetrieben {adj} nükleer
ausdrucksleer {adj} anlamsız
Batterie ist leer {sub} {f} akü boş
Batterie leer akü boş
blutleer {adj} cansız
blutleer {adj} kansız
blutleer {adj} renksiz
Buffer leer {sub} {m} ara bellek boş
eintönig und leer {adj} monoton ve boş
ereignisleer {adj} olaysız
ganz leer {adj} bomboş
Gasflasche ist leer {sub} {f} gaz tüpü boş
gähnend leer bomboş
gähnend leer tamtakır
halb leer yarı yarıya boş
halbleer {adj} yarı boş
hoffnungsleer [liter.] boş umutlu
inhaltsleer {adj} boş
inhaltsleer {adj} değersiz
inhaltsleer {adj} içeriksiz
ist leer boş
ist nicht leer boş değil
der Kern {sub} {m} nükleer
0.003s