13 direkte Treffer gefunden für: kullanılmış


56 indirekte Treffer gefunden für: kullanılmış

Deutsch Türkisch
das Abflusswasser {sub} {n} kullanilmış su
das Abgas {sub} {n} kullanılmış gaz
der Abgasreiniger {sub} {m} kullanılmış gaz temizleyicisi
die Abgasreinigung {sub} {f} kullanılmış gaz temizleme
die Abgasreinigungsanlage {sub} {f} kullanılmış gazı temizleme tesisi
das Abgasreinigungsverfahren {sub} {n} kullanılmış gaz temizleme metodu
die Abgasuntersuchung {sub} {f} kullanılmış gaz muayenesi
der Abgasverlust {sub} {m} kullanılmış gaz kaybı
die Ablauge {sub} {f} kullanılmiş çözelti
das Abwasser {sub} {n} kullanılmış su
die Abwasserleitung {sub} {f} kullanılmış su boru hattı
die Abwasserleitungen {sub} {pl} kullanılmış su boru hattı
die Abwetter {sub} {pl} [Bergbau] kullanılmış hava
der Abwetterstrom {sub} {m} kullanılmış hava akımı
alt kaufen {v} kullanılmış olarak satın almak
das Altfahrzeug {sub} {n} kullanılmış araba
das Altfahrzeug {sub} {n} kullanılmış taşıt
die Altfahrzeuge {sub} {pl} kullanılmış taşıtlar
das Altgummi {sub} {n} kullanılmış kauçuk
das Altpapier {sub} {n} kullanılmış kâğıt
der Altreifen {sub} {m} kullanılmış tekerlek
die Altreifen {sub} {pl} kullanılmış tekerlekler
die Altreifenrecyclinganlage {sub} {f} kullanılmış tekerlekleri yeniden kazanım tesisi
der Altsand {sub} {m} kullanılmış kum
die Altsandaufbereitung {sub} {f} kullanılmış kum temizleme
die Altware {sub} {f} kullanılmış eşya
die Altwaren {sub} {pl} kullanılmış eşyalar
ausgelaufenes Lager {sub} {n} kullanılmış yatak
das Baustoffreycling {sub} {n} kullanılmış inşaat malzemesi dönüşümü
der Bouquinist {sub} {m} kullanılmış kitap satıcısı
das Gebrauchswasser {sub} {n} kullanılmış su
gebraucht {adv} kullanılmış olarak
gebraucht gekauftes Auto {sub} {n} kullanılmış satın alınan araba
gebraucht kaufen {v} kullanılmış satın almak
die Gebrauchtautos {sub} {pl} kullanılmış arabalar
der Gebrauchtcomputer {sub} {m} kullanılmış bilgisayar
gebrauchte Briefmarke {sub} {f} kullanılmış pul
gebrauchte Fässer {sub} {pl} kullanılmış fıçılar
gebrauchte Kisten {sub} {pl} kullanılmış kasalar
gebrauchte Medizinprodukte {sub} {pl} kullanılmış tıbbi maluller
gebrauchte Patrone {sub} {f} kullanılmış kartuş
gebrauchte Verpackung {sub} {f} kullanılmış paketleme
gebrauchte Ware {sub} {f} kullanılmış eşya
gebrauchte Waschlauge {sub} {f} kullanılmış temizleme çözeltisi
gebrauchter Computer {sub} {m} kullanılmış bilgisayar
gebrauchter Verbandstoff {sub} {n} kullanılmış sargı bezi
gebrauchtes Bearbeitungsöl {sub} {n} kullanılmış işleme yağı
gebrauchtes Bearbeitungsöl {sub} {n} kullanılmış memele yağı
gebrauchtes Kleidungsstück {sub} {n} kullanılmış elbise parçası
gebrauchtes Spülwasser {sub} {n} kullanılmış bulaşık suyu
gebrauchtes Streichholz {sub} {n} kullanılmış kibrit çöpü
ausgeschöpft [ist~] tamamı kullanılmış
mehrfach genutzt birçok kez kullanılmış
schlecht bedient kötü kullanılmış
spezialisiert {adj} hususi maksatla kullanılmış
substantivisch {adj} isim olarak kullanılmış
0.004s