Keine direkten Treffer gefunden für: kapal

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: kapal

Deutsch Türkisch
abflusslose Gebiete {sub} {pl} kapalı havzalar
abflussloses Gebiet kapalı havza
abflussloses Niederschlagsgebiet {sub} {n} kapalı yağmur havzası
abgedreht [Gerät] kapalı
abgeschaltet kapalı
abgeschalteter Transistor {sub} {m} kapalı transistor
abgeschalteter Zustand {sub} {m} kapalı durum
abgeschaltetes Organ {sub} {n} kapalı zihniyet
abgeschlossen sein {v} [Tür] kapalı olmak
abgeschlossene Bahn {sub} {f} kapalı yol
abgeschlossene Kurve {sub} {f} kapalı eğri
abgeschlossene Menge {sub} {f} [mathematik] kapalı küme
abgeschlossene Zelle {sub} {f} kapalı hücre
abgeschlossener Bereich {sub} {m} kapalı bölüm
abgeschlossener Heizkreislauf {sub} {m} kapalı ısı devresi
abgeschlossener Schlafraum {sub} {m} kapalı yatak odası
abgeschlossenes Gebiet {sub} {n} kapalı bölge
abgeschlossenes Rechteck {sub} {n} kapalı dikdörtgen
abgeschlossenes System {sub} {n} kapalı sistem
die Abgeschlossenheit {sub} {f} kapalılık
abgesperrt kapalı
das Abschalt-Drehmoment {sub} {n} kapalı dönme momenti
der Abschaltbetrieb {sub} {m} kapalı işletme
das Abschaltdrehmoment {sub} {n} kapalı dönme momenti
der Abschaltzustand {sub} {m} kapalı durum
die Angiospermen {sub} {pl} [bedecktsamige Blütenpflanze] kapalı tohumlar
Angst vor Enge {sub} {f} [Klaustrophobie] kapalı alan korkusu
Anker mit geschlossenen Nuten {sub} {m} kapalı yarıklı dinamo göbeği
die Anstalt {sub} {f} [geschlossene] kapalı ruh ve sinir hastalıkları hastahanesi
Anwendung in geschlossenen Systemen {sub} {f} kapalı sistemlerde uygulama
der Arbeitskontakt {sub} {m} kapalı devre kontağı
die Arbeitsspannung {sub} {f} kapalı devre gerilimi
die Arbeitsspannung {sub} {f} kapalı devre voltajı
aufstallen {v} [z. B. Hühner] kapalı dama koymak
aus [Licht] kapalı
die Aus-Stellung {sub} {f} kapalı durum
der Aus-Zustand {sub} {m} kapalı durum
ausbehalten {v} kapalı tutmak
ausgeblieben kapalı kaldı
ausgebucht {adj} kapalı gişe
ausgeschalteter Zustand {sub} {m} kapalı durum
Ausschluss Öffentlichkeit kapalı oturum
ausverkauft {adv} kapalı gişe
auszulassend kapalı bırakan
der Auszustand {sub} {m} kapalı durum
der Bajonettring {sub} {m} kapalı halka
das Bajonettrohr {sub} {n} kapalı boru
Bauweise, geschlossene- {sub} {f} kapalı yapı şekli
bedeckt {adj} [Himmel] kapalı
bedeckt sein {v} kapalı olmak
Bedeckter himmel {sub} {m} kapalı gök
0.002s