5 direkte Treffer gefunden für: endüstriyel


51 indirekte Treffer gefunden für: endüstriyel

Deutsch Türkisch
Abbruch von Industrieanlagen {sub} {m} endüstriyel yıkım
Abfall, industrieller~ {sub} {m} endüstriyel atık
Abfälle, betriebliche~ {sub} {pl} endüstriyel atıklar
Abwasser, industrielles - {sub} {n} endüstriyel atık su
Anlage, gewerbliche -v {sub} {f} endüstriyel tesis
auf industrielle Weise endüstriyel şekilde
elektronische Industrieanwendung {sub} {f} endüstriyel elektronik
die Energetik {sub} {f} [Physik] endüstriyel enerji kullanım bilimi
die Erwerbsbeleuchtung {sub} {f} endüstriyel aydınlatma
die Fabrikheizung {sub} {f} endüstriyel ısıtma
Formgebung, industrielle~ {sub} {f} endüstriyel şekil verme
Frequenz, industrielle~ {sub} {f} endüstriyel frekans
die Gewerbefreiheit {sub} {f} endüstriyel serbestlik
die Gewerbeförderung {sub} {f} endüstriyel teşvik
gewerbehygienische Anlage {sub} {f} endüstriyel sağlık tesisi
die Gewerbepflanze {sub} {f} endüstriyel bitki
gewerbliche Baufläche {sub} {f} endüstriyel arazi
gewerbliche Einfuhr {sub} {f} endüstriyel ithalat
gewerbliche Immobilien {sub} {pl} endüstriyel taşınmaz mallar
gewerbliche Medizin {sub} {f} endüstriyel tıp
gewerbliche Schutz- und Urheberrechte {sub} {pl} endüstriyel koruma- ve patent hakları
gewerbliche Schutzrechte {sub} {pl} endüstriyel koruma hakları
gewerbliche Tätigkeit einstellen {sub} {f} endüstriyel faaliyetlerini durdurmak
gewerbliche Tüchtigkeit {sub} {f} endüstriyel çalışkanlık
gewerbliche Unfallversicherung {sub} {f} endüstriyel kaza sigortası
gewerbliche Wirtschaft {sub} {f} endüstriyel ekonomi
die Gewerblichen endüstriyele
gewerblicher Abnehmer {sub} {m} endüstriyel alıcı
gewerblicher Erzeuger {sub} {m} endüstriyel üretici
Gewerblicher Gebrauch {sub} {m} endüstriyel faydalanma
gewerblicher Nutzer {sub} {m} endüstriyel kullanıcı
gewerblicher Rassehundezüchter {sub} {m} endüstriyel cins köpek yetiştirici
gewerbliches Erzeugnis {sub} {n} endüstriyel ürün
gewerbliches Fahrzeug {sub} {n} endüstriyel taşıt
gewerbliches Gebäude {sub} {n} endüstriyel bina
gewerbliches Risiko {sub} {n} endüstriyel risk
die Großfeuerung {sub} {f} endüstriyel ateşleme
die Großfeuerungsanlage {sub} {f} endüstriyel ateşleme tesisi
die Großfeuerungsanlagen {sub} {pl} endüstriyel ateşleme tesisleri
die Großfeuerungsanlagenverordnung {sub} {f} endüstriyel ateşleme tesisi kuralları
im industriellen Maßstab endüstriyel ölçekde
der Industrieabgabepreis {sub} {m} endüstriyel satış fiyatı
der Industrieabnehmer {sub} {m} endüstriyel alıcı
der Industrieabsatz {sub} {m} endüstriyel satışlar
die Industrieanwendung {sub} {f} endüstriyel uygulama
die Industrieausführung {sub} {f} endüstriyel icra
der Industrieausstoß {sub} {m} endüstriyel çıktı
die Industriebahn {sub} {f} endüstriyel demiryolu
der Industriebau {sub} {m} [Vorgang] endüstriyel yapı
die Industriebaustelle {sub} {f} endüstriyel inşaat yeri
der Industriebedarf {sub} {m} endüstriyel gereksinim
0.003s