26 direkte Treffer gefunden für: değerlendirme


77 indirekte Treffer gefunden für: değerlendirme

Deutsch Türkisch
abschätzen {v} [schätzte ab, hat abgeschätzt] değerlendirmek
die Abschätzungen {sub} {pl} değerlendirmeler
die Abschätzungsdetaillierung {sub} {f} değerlendirme detayları
der Aspekt {sub} {m} değerlendirme şekli
die Aspekte {sub} {pl} değerlendirme şekilleri
die Auswerteeinheit {sub} {f} değerlendirme düzeni
die Auswerteeinrichtung {sub} {f} değerlendirme sistemi
die Auswerteelektronik {sub} {f} değerlendirme elektroniği
die Auswertegenauigkeit {sub} {f} değerlendirme isabeti
das Auswertegerät {sub} {n} değerlendirme aleti
die Auswertegeräte {sub} {pl} değerlendirme aletleri
auswerten {v} [Angaben] değerlendirmek
auswerten {v} değerlendirmek
das Auswerteprogramm {sub} {n} değerlendirme programı
die Auswertestation {sub} {f} değerlendirme isteasyonu
das Auswerteverfahren {sub} {n} değerlendirme metodu
die Auswertformel {sub} {f} değerlendirme formülü
das Auswertformular {sub} {n} değerlendirme formu
das Auswertgerät {sub} {n} değerlendirme aleti
die Auswertstelle {sub} {f} değerlendirme yeri
die Auswertungen {sub} {pl} değerlendirmeler
der Auswertungsausschuss {sub} {m} değerlendirme kurulu
der Auswertungsbericht {sub} {m} değerlendirme raporu
das Auswertungsblatt {sub} {n} değerlendirme kağıdı
der Auswertungsbogen {sub} {m} değerlendirme kâğıdı
die Auswertungsebene {sub} {f} değerlendirme düzeyi
das Auswertungsformular {sub} {n} değerlendirme formu
das Auswertungsgerät {sub} {n} değerlendirme aleti
das Auswertungsgespräch {sub} {n} değerlendirme konuşması
das Auswertungskapitel {sub} {n} değerlendirme bölümü
die Auswertungsklasse {sub} {f} değerlendirme sınıfı
die Auswertungskopie {sub} {f} değerlendirme kopyası
die Auswertungsmöglichkeit {sub} {f} değerlendirme olanağı
das Auswertungsprogramm {sub} {n} değerlendirme programı
die Auswertungsrangfolge {sub} {f} değerlendirme sırası
das Auswertungsraster {sub} {n} değerlendirme klişesi
die Auswertungstechnik {sub} {f} değerlendirme tekniği
die Auswertungsvereinbarung {sub} {f} değerlendirme anlaşması
das Auswertungsverfahren {sub} {n} değerlendirme metodu
die Auswertungswerkzeuge {sub} {pl} değerlendirme aletleri
der Auswertungszeitraum {sub} {m} değerlendirme zamanı
der Auswertungszweck {sub} {m} değerlendirme nedeni
außer Betracht bleiben {v} değerlendirme dışında kalmak
bemessen {v} [bemaß, hat bemessen] değerlendirmek
das Benchmark-Verfahren {sub} {n} değerlendirme metodu
das Benchmarking {sub} {n} değerlendirme testi
Bericht über Bewertung und Überprüfung {sub} {m} değerlendirme ve inceleme üzerine rapor
beurteilen {v} [beurteilte, habe beurteilt] değerlendirmek
der Beurteilungsfehler {sub} {m} değerlendirme hatası
die Beurteilungsgrundlage {sub} {f} değerlendirme temeli
die Beurteilungskompetenz {sub} {f} değerlendirme yeteneği
die Abfallverwertung {sub} {f} artık değerlendirme
abschätzig Beurteilen {sub} {n} küçümseyici değerlendirme
Abschätzung von Landgütern {sub} {f} zirai mamullleri değerlendirme
adaptive Quantisierung {sub} {f} bir değeri bir sistemde uygun değerlendirme
die Alarmauswertung {sub} {f} alarm değerlendirme
allgemeine Auswertung {sub} {f} genel değerlendirme
allgemeine Bewertung {sub} {f} genel değerlendirme
alternative Bewertung {sub} {f} alternatif değerlendirme
die Altpapierverwertung {sub} {f} eski kağıt değerlendirme
amtliche Bewertung {sub} {f} resmi değerlendirme
amtliche Einschätzung {sub} {f} resmi değerlendirme
die Angebotsauswertung {sub} {f} teklif değerlendirme
die Angebotsbeurteilung {sub} {f} teklif değerlendirme
die Anlagenbewertung {sub} {f} [Prod.] tesis değerlendirme
die Anlagenbewertung {sub} {f} yatırım değerlendirme
die Anlagenneubewertung {sub} {f} tesisatı yeniden değerlendirme
die Anspruchsbewertung {sub} {f} talep değerlendirme
die Aquakultur {sub} {f} su ürünleri işleme ve değerlendirme
die Arbeitsbewertung {sub} {f} değerlendirme
die Arbeitsplatzaufwertung {sub} {f} değerlendirme
die Arbeitsplatzbereicherung {sub} {f} değerlendirme
die Arbeitsplatzbereicherung {sub} {f} zenginleştirme değerlendirme
die Arbeitsplatzbewertung {sub} {f} yerini değerlendirme
die Arbeitsplatzbewertung {sub} {f} çalışma yerini değerlendirme
attraktive Bewertung {sub} {f} cazip değerlendirme
die Auswertung {sub} {f} [von Statistiken] (istatiksel) değerlendirme
0.006s