1 direkte Treffer gefunden für: davayı

Deutsch Türkisch
klageführend {adj} davayı

46 indirekte Treffer gefunden für: davayı

Deutsch Türkisch
Abtrennung eines Verfahrens davayı ayırma
Anspruch abweisen {v} davayı reddetmek
Anspruch zurückweisen {v} davayı reddetmek
Berufung einlegen {v} [rechtswissenschaftlich] davayı temyiz etmek
Berufung einlegen {v} davayı istinaf etmek
den Prozess beschleunigen davayı hızlandırmak
den Prozess gewinnen [Rechtswissenschaft] davayı kazanmak
den Prozess verschleppen davayı uzatmak
den Prozess wieder aufnehmen davayı tekrar ele almak
den Prozeß gewinnen davayı kazanmak
den Prozeß verlieren davayı kaybetmek
den Rechtsweg zulassen {v} davayı kabul etmek
die Klage hinausschieben davayı geciktirmek
die Klage zurücknehmen davayı geri almak
eine Klage fallenlassen davayı düşürmek
eine Klage zulassen davayı işleme almak
eine Klage zurücknehmen davayı geri almak
eine Klage zurückziehen davayı geri çekmek
einen Fall stoppen {v} davayı durdurmak
Einstellung des Verfahrens {sub} {f} davayı durdurma
Einstellung einer Klage {sub} {f} davayı durdurma
juristisch niederschlagen {v} davayı durdurma
Klage abweisen davayı dinlememek
Klage abweisendes Urteil {sub} {f} davayı red kararı
Klage anerkennen {v} davayı tanımak
Klage fallenlassen {sub} {f} davayı durdurmak
Klage kostenpflichtig anzuweisen {sub} {f} davayı ücretli deklare etmek
Klage zurückziehen {v} [Rechtswissenschaft] davayı geri çekmek
klageabweisendes Prozessurteil {sub} {n} davayı reddeden mahkeme kararı
die Klagebeschränkung {sub} {f} davayı sınırlama
die Klagerücknahme {sub} {f} davayı geri alma
die Klagrücknahme {sub} {f} davayı geri alma
die Nichtanhandnahmeverfügung {sub} {f} davayı takip etmeme kararı
niederschlagen {v} [Rechtswissenschaft] davayı durdurmak
Rechtsstreit führen {v} davayı takip etmek
Rücknahme der Zulassung {sub} {f} [einer Klage] davayı onyalamama
Rücknahme einer Klage {sub} {f} davayı geri alma
Sache vor Gericht verhandeln {sub} {f} davayı mahke önünde görüşmek
Verfahren aussetzen {v} davayı ertelemek
Verfahren beenden {v} davayı sonlandırmak
Verfahren beschleunigen {v} davayı hızlandırmak
Verfahren einstellen {sub} {n} davayı tatil etmek
Verfahren zu den Akten legen {v} davayı dosyaya koymak
die Verfahrenseinstellung {sub} {f} davayı durdurma
verfahrensleitend {adj} davayı yöneten
der Verfahrensmißbrauch {sub} {m} davayı kötüye kullanma
0.003s