1 direkte Treffer gefunden für: yapısı

Deutsch Türkisch
der Straßenbau {sub} {m} [Verkehr] yapısı

66 indirekte Treffer gefunden für: yapısı

Deutsch Türkisch
abgeklebt yapışık
die Adhäsine {sub} {pl} yapışıcı bakteri faktörleri
anbleiben {v} [blieb an, ist angeblieben] yapışık kalmak
anschließend {adj} yapışık
baut um [er, sie, es~] yapısı değiştiriyor
baute um [er, sie, es~] yapısı değiştirmişti
der Einbau {sub} {m} yapısında bulunan
eingeklebt yapışık
festklebend {adj} yapışık
geklebt yapışık
der Haftanstrich {sub} {m} yapışık boya
haften bleiben {v} yapışıp kalmak
das Haftenbleiben {sub} {n} yapışıp kalma
haftend {adj} yapışık
haftet an [es~] yapışıyor
haftfähig {adj} yapışır
kleben bleiben {v} yapışıp kalmak
das Klebenbleiben {sub} {n} yapışıp kalma
klebend {adj} yapışık
die Klebestelle {sub} {f} [Film, Tonband] yapışık yer
klebt [es~] yapışıyor
pappen {v} yapışıp top haline gelmek
das Pflaster {sub} {n} [Heft-] yapışıcı yakı
rolliger Boden {sub} {m} yapışık olmayan taban
die Schmiere {sub} {f} [Schmutz] yapışıcı pislik
sessil {adj} yapışık duran hayvan türü
siamesische Zwillinge {sub} {pl} yapışık ikizler
strukturanalytische Betrachtungweise {sub} {f} yapısı çözümleyici bakış biçimi
strukturieren {v} [strukturierte, hat strukturiert] yapısı belirlemek
strukturierend {adj} yapısı belirleyen
umformen {v} [formte um, hat umgeformt] yapısı değiştirmek
die Umstrukturierung {sub} {f} yapısı değiştirme
die Umstrukturierungsbeihilfe {sub} {f} yapısı değiştirme yardımı
die Umstrukturierungsmaßnahme {sub} {f} yapısı değiştirme önlemi
der Umstrukturierungsplan {sub} {m} yapısı değiştirme planı
verklebt {adj} yapışık
der Vielling {sub} {m} yapışık kristal
wesenseigen {adj} yapısına uygun
zugeklebt {adj} yapışık
zusammenhängend {adj} yapışık
die Ablaufstruktur {sub} {f} işleme yapısı
die Ableitungsstruktur {sub} {f} türetme yapısı
die Abrechnungsstruktur {sub} {f} hesaplama yapısı
das Absturzbauwerk {sub} {n} değişik yükseklikteki kanalların bağlama yapısı
Absturzbauwerk mit Kaskaden {sub} {n} kademeli kanal bağlama yapısı
Absturzbauwerk mit Untersturz {sub} {n} alttan seviye dengeleyici bağlama yapısı
Absturzbauwerk Schwanenhals {sub} {n} kuğu boynu kanal bağlama yapısı
die Abwasserbiologie {sub} {f} atık su biyolojik yapısı
die Adduktorenmuskulatur {sub} {f} aduktör kas yapısı
die Adressstruktur {sub} {f} adres yapısı
die Adressstruktur {sub} {f} bulunak yapısı
das Agrargefüge {sub} {n} tarım yapısı
die Agrarstruktur {sub} {f} tarım yapısı
der Altersaufbau {sub} {m} yaş yapısı
die Altersstruktur {sub} {f} yaş yapısı
anatomischer Bau des Auges {sub} {m} gözün anatomik yapısı
die Androgynie {sub} {f} erselik yapısı
die Anima {sub} {f} [Animus] insan ruhunun içe dönük yapısı
die Ankerbauart {sub} {f} çapa yapısı
die Anlagenstruktur {sub} {f} tesisat yapısı
die Anreizstruktur {sub} {f} teşvik yapısı
die Anwendungsarchitektur {sub} {f} uygulama yapısı
der Apparatebau {sub} {m} suni yapısı
das Apparategerüst {sub} {n} donanım yapısı
das Apparategerüst {sub} {n} teçhizat yapısı
die Arbeitsstruktur {sub} {f} yapısı
0.002s