19 direkte Treffer gefunden für: sadık


54 indirekte Treffer gefunden für: sadık

Deutsch Türkisch
anhänglicher Kunde {sub} {m} sadık müşteri
anhänglicher Käufer {sub} {m} sadık müşteri
der Argus {sub} {m} sadık bekçi
ein treuer Freund {sub} {m} sadık bir arkadaş
ein treuer Kollege {sub} {m} sadık bir meslekdaş
die Getreue {sub} {f} [weiblich] sadık olan (bayan)
der Getreuer {sub} {m} sadık olan
illoyal {adj} sadık olmayan
ist das treu? sadıkmı?
nicht treu sadık değil
schlechter Zahler {sub} {m} sadık olmayan ödeyici
der Stammgast {sub} {m} sadık müşteri
der Stammwähler {sub} {m} sadık seçmen
treu bleiben {v} sadık kalmak
treu bleibend {adj} sadık kallan
die Treue {sub} {f} [kein Pl.] sadıklık
treue, getreue Anhängerin {sub} {f} [weiblich] sadık taraftar
treue Stütze {sub} {f} sadık destekçi
treuer Freund {sub} {m} sadık arkadaş
treuer Kollege {sub} {m} sadık meslektaş
treuer Kunde {sub} {m} sadık müşteri
treuer Käufer {sub} {m} sadık satın alıcı
treuer Verbraucher {sub} {m} sadık tüketici
der Treuerabatt {sub} {m} sadıklık iskontosu
die Treugesinnte {sub} {pl} sadık zihniyetli kişiler
unaufrecht {adj} [Mensch] sadık olmayan
untreu {adj} sadık olmayan
die Untreue {sub} {f} sadık olmama
angespannt [Person] işine sadık
bundestreu {adj} devlete sadık
Damit haben wir eine Pleite erlebt bunda bir iflas yaşadık
detailgetreu detaya sadık
ehetreu {adj} evliliğe sadık
erwartungstreu {adj} beklentiye sadık
gesetzestreu {adj} yasaya sadık
gesinnungstreu {adj} ilkelerine sadık
getreu {adj} aslına sadık
gewagt {adj} açık sadık
immer treu daima sadık
königstreu {adj} krala sadık
loyaler {adj} daha sadık
loyalster {adj} en sadık
markentreu {adj} markaya sadık
nachbarschaftstreu {adj} komşulara sadık
nachbarschaftstreu {adj} komşularına sadık
ortstreu yerine sadık
parteitreu {adj} partiye sadık
pflichttreu {adj} görevine sadık
royal {adj} [Politik] krala sadık
royalistisch {adj} krala sadık
treuer {adj} daha sadık
treueste {adj} en sadık
vertragstreu {adj} sözleşmeye sadık
wahrheitsgemäß {adj} aslına sadık
0.005s