Keine direkten Treffer gefunden für: miktarı

Deutsch Türkisch

44 indirekte Treffer gefunden für: miktarı

Deutsch Türkisch
die Abgabenüberhebung {sub} {f} miktarından fazla vergi alınması
an Menge abnehmen {v} miktarı azalmak
Auftrag mit versteckter Menge miktarı gizli sipariş
die Betragsglättung {sub} {f} miktarı düzleme
bezüglich der Menge miktarı hakkında
den Betrag verdoppeln miktarı ikiye katlamak
in der Menge variieren {v} miktarı değiştirmek
Menge richtet sich nach {sub} {f} miktarı ...göre ayarlanır
mengenanteilig {adj} miktarın bir bölümü
die Mengengegengewichtung {sub} {f} miktarın karşı önemi
mengengestaffelter Preis {sub} {m} miktarına göre gruplanmış fiyat
nach der Menge miktarına göre
nach unten korrigieren {v} miktarı düşürerek düzeltmek
der Nominalwert {sub} {m} miktarı yazılı değer
sich belaufend auf miktarında olan
sich betragen {v} [eine bestimmte Summe, Höhe, ein bestimmtes Maß erreichen, sich belaufen auf; ausmachen] miktarında olmak
sich betragend {adj} miktarında olan
Verringerung der Menge {sub} {f} miktarı azaltma
die Abbaurate {sub} {f} üretim miktarı
der Abbauwert {sub} {m} zamana bağlı olarak değişen kandaki şeker miktarı
die Abblasemenge {sub} {f} boşaltma miktarı
die Abdampfmenge {sub} {f} atık buhar miktarı
die Abfallmenge {sub} {f} çöp miktarı
der Abfindungsbetrag {sub} {m} tazminat miktarı
die Abfindungssumme {sub} {f} ikramiye miktarı
die Abflussmenge {sub} {f} akış miktarı
die Abführmenge {sub} {f} boşaltma miktarı
die Abfüllmenge {sub} {f} doldurma miktarı
der Abgabenbetrag {sub} {m} vergi miktarı
der Abgangsbetrag {sub} {m} çıkış miktarı
die Abgangsmenge {sub} {f} çıkış miktarı
die Abgasmenge {sub} {f} atık buhar miktarı
die Abgasmenge {sub} {f} yanmış gaz miktarı
abgehobener Betrag {sub} {m} hesaptan çekilmiş para miktarı
abgeschliffenes Werkstückvolumen {sub} {n} (yüzeyi) taşlanmış parçası miktarı
abgetragene Materialmenge {sub} {f} taşınmış malzeme miktarı
der Ablösebetrag {sub} {m} bedel miktarı
die Ablösesumme {sub} {f} bedel miktarı
die Ablösesumme {sub} {f} ödeme miktarı
der Abnutzungsbetrag {sub} {m} yıpranma miktarı
der Abrichtzustellbetrag {sub} {m} planya besleme miktarı
die Abrufmenge {sub} {f} çağrı miktarı
die Absatzmenge {sub} {f} satış miktarı
die Absatzquanten {sub} {pl} pazar miktarı
0.004s