3 direkte Treffer gefunden für: komi


53 indirekte Treffer gefunden für: komi

Deutsch Türkisch
alles andere als komisch komik olmaktan başka her şeye benziyor
der Antikommunismus {sub} {m} kominist karşıtlığı
der Antikommunist {sub} {m} kominist karşıtı
die Antikommunisten {sub} {pl} kominist karşıtları
die Antikommunistin {sub} {f} kominist karşıtı bayan
die Antikommunistinnen {sub} {pl} kominist karşıtı bayanlar
auf geänderten Vorschlag der Kommission komisyonun değiştirilen önerisine göre
auf komische Weise komik şekilde
auf Kommission verkaufen {v} komisyonla satmak
auf Kommissionsbasis komisyon bazlı
auf Kommissionsbasis verkaufen {v} komisyon karşılığı satmak
auf Kommissionsbasis verkaufen {v} komisyonlu satmak
auf Veranlassung der Kommission komisyonun direktifi üzerine
Auflösung der Kommission {sub} {f} komisyonu dağıtma
der Aufsatz {sub} {m} komiş
der Ausschuss {sub} {m} [EU] komite
der Ausschuss {sub} {m} [reformierte Schreibung] komisyon
der Ausschuss {sub} {m} [Versammlung, Komitee] komite
Ausschuss- komisyon-
der Ausschuss-Sekretär {sub} {m} komisyon sekreteri
die Ausschuss-Sekretärin {sub} {f} [weiblich] komisyon sekreteri bayan
das Ausschussmitglied {sub} {n} komisyon üyesi
die Ausschusssitzung {sub} {f} komisyon toplantısı
die Ausschussvergütung {sub} {f} komite ücreti ödeme
der Ausschussvorsitzender {sub} {m} komisyon başkanı
die Ausschüsse {sub} {pl} komisyonlar
die Beauftragte {sub} {f} komisyoncu
der Beauftragte {sub} {m} komisyoncu
belachen {v} [belachte, hat belacht] komik bulmak
der Buffo {sub} {m} [Müzik] komik ses sanatçısı
die Courtage {sub} {f} komisyon ücreti
die Courtage {sub} {f} komisyonculuk
courtagefrei {adj} komisyonsuz
die Courtagen {sub} {pl} komisyon ücretleri
das Delkredere {sub} {n} komisyoncu kefaleti
die Provision erhöhen {v} komisyonu artırmak
Donald Duck {sub} {m} komik figürü ördek
die Drolerie {sub} {f} komiklik gösterisi
drollig {adj} [komisch] komik
drollig {adj} komik
die Drolligkeit {sub} {f} komiklik
durch den Maklervertrag komisyoncu anlaşması yoluyla
die Effektenabrechnung {sub} {f} komisyoncu bordrosu
ein Bild für Götter komik bir durum
ein komischer Vogel [umganssprachlich] komik bir kişi
eine Maklergebühr erhalten {v} komisyon ücreti almak
eine Provision berechnen {v} komisyonu hesaplamak
eine Provision erhalten {v} komisyon almak
eine Provision verlangen {v} komisyon talep etmek
eine Provision zahlen {v} komisyon ödemek
Einkünfte aus Provision {sub} {pl} komisyon gelirleri
der Liftboy {sub} {m} asansöre bakan komi
Republik Komi {sub} {f} [Russische Föderation] Komi Cumhuriyeti
0.003s