12 direkte Treffer gefunden für: komisyoncu


65 indirekte Treffer gefunden für: komisyoncu

Deutsch Türkisch
die Courtage {sub} {f} komisyonculuk
das Delkredere {sub} {n} komisyoncu kefaleti
durch den Maklervertrag komisyoncu anlaşması yoluyla
die Effektenabrechnung {sub} {f} komisyoncu bordrosu
die Kommissionsgeschäfte {sub} {pl} komisyonculuk
der Kommissionshandel {sub} {m} komisyonculuk
das Kommissionshaus {sub} {n} komisyonculuk evi
der Kommissionsladen {sub} {m} komisyoncu dükkânı
der Kommissionsmakler {sub} {m} komisyoncu simsar
die Kommissionärware {sub} {f} komisyoncu malı
makeln {v} komisyonculuk yapmak
die Makler {sub} {pl} komisyoncular
die Maklerabrechnung {sub} {f} komisyoncu hesabı
der Makleranteil {sub} {m} komisyoncu payı
die Makleraufgaben {sub} {pl} komisyoncu görevleri
der Maklerauftrag {sub} {m} komisyoncu işi
das Maklerbüro {sub} {n} komisyoncu ofisi
die Maklercourtage {sub} {f} komisyoncu payı
die Maklercourtage {sub} {f} komisyoncu ücreti
die Maklerernennung {sub} {f} komisyoncu tayini
die Maklerfirma {sub} {f} komisyoncu firma
die Maklergebühr {sub} {f} komisyoncu payı
die Maklergebühr {sub} {f} komisyoncu ücreti
Maklergebühr erhalten {v} komisyoncu harcı almak
das Maklergeschäft {sub} {n} komisyonculuk
die Maklergeschäfte {sub} {pl} komisyonculuklar
die Maklergesellschaft {sub} {f} komisyoncu birliği
das Maklergewerbe {sub} {n} komisyonculuk
die Maklerkammer {sub} {f} komisyoncu odası
die Maklerklausel {sub} {f} komisyoncu kuralı
der Maklerkredit {sub} {m} komisyoncu kredisi
der Maklerlohn {sub} {m} komisyoncu ücreti
die Maklerlöhne {sub} {pl} komisyoncu ücretleri
Maklern [den~] komisyonculara
die Maklerprovision {sub} {f} komisyoncu payı
die Maklerprovision {sub} {f} komisyoncu ücreti
das Maklerschaft {sub} {n} komisyonculuk
die Maklersätze {sub} {pl} komisyoncu yerleri
die Maklertätigkeit {sub} {f} komisyoncu işi
das Maklerunternehmen {sub} {n} komisyoncu işletmesi
der Maklervertrag {sub} {m} komisyonculuk anlaşması
das Mittleramt {sub} {n} komisyonculuk
die Vermittlung {sub} {f} komisyonculuk
das Vermittlungsgeschäft {sub} {n} komisyonculuk
der Vermittlungshonorar {sub} {m} komisyonculuk ücreti
die Vermittlungsrolle {sub} {f} komisyonculuk rolü
der Zwischenhandel {sub} {m} komisyonculuk ticareti
amtlich zugelassener Makler {sub} {m} resmen ruhsatlı komisyoncu
amtlicher Makler {sub} {m} resmi komisyoncu
außerbörslicher Makler {sub} {m} borsa dışı komisyoncu
beauftragter Makler {sub} {m} yetkili komisyoncu
bürgender Makler {sub} {m} kefil olan komisyoncu
der Delkredereagent {sub} {m} alıcının ödemesini satıcıya taahhüt eden komisyoncu
der Delkredereagent {sub} {m} dükruvar komisyoncu
der Direktmakler {sub} {m} aracısız komisyoncu
dolmetschender Makler çevirmen komisyoncu
firmeneigener Makler {sub} {m} firmaya ait komisyoncu
freier Makler {sub} {m} serbest komisyoncu
der Freimakler {sub} {m} serbest komisyoncu
der Kreditvermittler {sub} {m} kredi veren komisyoncu
lokaler Makler {sub} {m} yerel komisyoncu
Makler für eigene Rechnung {sub} {m} kendi hesabına çalışan komisyoncu
nicht zugelassener Makler {sub} {m} ruhsatsız komisyoncu
vereidigter Makler yeminli komisyoncu
zugelassener Makler {sub} {m} lisanslı komisyoncu
0.004s