1 direkte Treffer gefunden für: handelt

Deutsch Türkisch
handelt [er, sie, es~] ticaret yapıyor

40 indirekte Treffer gefunden für: handelt

Deutsch Türkisch
handelt neu [er, sie, es~] yeniden ticaret yapıyor
handelt zuwider [er, sie, es~] karşı hareket ediyor
handelte [er, sie, es~] ticaret yapmıştı
handelte aus [er, sie, es~] pazarlık etmişti
handelte mit [er, sie, es~] …ile ticaret yapmıştı
handelte mit allem möglichen [er, sie, es~] her türlü şeyin ticaretini yapmıştı
handelte neu [er, sie, es~] yeniden ticaret yapmıştı
handelte zuwider [er, sie, es~] karşı hareket etmişti
das Handeltreiben {sub} {n} ticaret yapma
handeltreiben {v} ticaret yapmak
handeltreibend {adj} tüccarlık
die Handeltreibende {sub} {f} [weiblich] tüccarlık yapan (bayan)
die Handeltreibenden {sub} {pl} tüccarlık yapanlar
der Handeltreibender {sub} {m} tüccarlık yapan
als Außenseiter gehandelt amatör olarak tanınmak
als Favorit gehandelt favori olarak görülüyor
an der Börse gehandelt borsada işlem gören
ausgehandelt görüşülmüş
ausgehandelt müzakere edilmiş
ausgehandelt parazlığı yapılmış
ausgehandelt pazarlığı edilmiş
ausgehandelt tartısılmış
autoklavbehandelt {adj} basınçlı kapta muamele
behandelt {adj} tedavi edilmiş
behandelt [er, sie, es~] tedavi ediyor
börsengehandelt borsada alıp satılan
ein edles Teil um die Hälfte heruntergehandelt güzel parçanın fiyatını pazarlıkla yarıya indi
endlich haben wir einen Preis ausgehandelt nihayet fiyatta anlaştık
er hat ohne triftigen Grund gehandelt davranışı için hiçbir sebep yoktu
extern behandelt harici muamele edilmiş
fair gehandelt [er, sie, es hat~] centilmence hareket etti
gehandelt [es wird~] alıp satılır
gut behandelt [Untersuchung] iyi tedavi edilmiş
gut behandelt iyi muamele görmüş
gut verhandelt iyi pazarlık edilmiş
hitzebehandelt ısı ile muamele edilmiş
lebhaft gehandelt yoğun alıp satılan
medizinisch behandelt [er, sie, es hat~] tıbbi tedavi yaptı
misshandelt {adj} kötü muamele görmüş
oberflächenbehandelt {adj} üst yüzeyi işlenmiş
0.003s