Keine direkten Treffer gefunden für: davranışı

Deutsch Türkisch

36 indirekte Treffer gefunden für: davranışı

Deutsch Türkisch
Abriss der Handlung {sub} {f} davranışı inceleme
alloplastisch {adj} davranışın dış gerçeğin koşullarına uyan biçimde değiştirilmesi
Änderung des Benehmens {sub} {f} davranışın değişimi
ein Flegel sein {v} [sich sehr schlecht benehmen] davranışı çok kötü olmak
Er benahm sich gut davranışı iyiyidi
er hat ohne triftigen Grund gehandelt davranışı için hiçbir sebep yoktu
er ist wohl von allen guten Geistern verlassen davranışı çok mantıksız
die Motivation {sub} {f} davranışı yöneten etki
verhaltensauffällig {adj} davranışıyla dikkati çeken
wohlerzogen [mit guten Manieren] davranışı iyi
das Abtastverhalten {sub} {n} tarama davranışı
das Angstverhalten {sub} {n} [Psychologisch] korku davranışı
das Anpassungsverhalten {sub} {n} uyum davranışı
das Antwortverhalten {sub} {n} yanıt davranışı
Appetenz Aversions-Verhalten {sub} {n} çekilme kaçınma davranışı
die Arbeitseinstellung {sub} {f} davranışı
das Arbeitsverhalten {sub} {n} çalışma davranışı
ausgeglichenes Fahrverhalten {sub} {n} dengeli taşıt kullanma davranışı
das Balzverhalten {sub} {n} çiftleşme davranışı
der Beamtenwillkür {sub} {m} memurun keyfi davranışı
das Benetzungsverhalten {sub} {n} nemletme davranışı
das Benutzerverhalten {sub} {n} kullanıcı davranışı
das Beschleunigungsverhalten {sub} {n} ivme davranışı
das Betriebsverhalten {sub} {n} işletim davranışı
das Bruchverhalten {sub} {n} kırılma davranışı
das Verhalten der Tiere hayvanların davranışı
das Dauerschwingverhalten {sub} {n} sürekli titreşim davranışı
defensives Fahrverhalten {sub} {n} defansif taşıt kullanma davranışı
das Dehnungsverhalten {sub} {n} genleşme davranışı
die Delinquenz {sub} {f} [Juristisch] çocuk ve gençlerde suç işleme davranışı
dissoziatives Verhalten {sub} {n} çözülme davranışı
das Diätverhalten {sub} {n} diyet davranışı
der Durchbruchverhalten {sub} {m} kırılma davranışı
das Durchschlagverhalten {sub} {n} delme davranışı
das Dämpfungsverhalten {sub} {n} sönüm davranışı
das Eindruckverhalten {sub} {n} tabetme davranışı
0.003s