6 direkte Treffer gefunden für: bomba


77 indirekte Treffer gefunden für: bomba

Deutsch Türkisch
ausbomben {v} bombalamak
ausgebombt {adj} bombardımanda yıkılmış
die Beschießung {sub} {f} bombardıman
die Beschießung {sub} {f} bombalama
die Beschießungen {sub} {pl} bombardımanlar
das Bombardieren {sub} {n} bombalama
die Bombage {sub} {f} [ballige Fläche] şişkin yüzey
die Bombarde {sub} {f} [breton. Volksinstrument] kaval cinsi
die Bombarde {sub} {f} mancınık
die Bombarde {sub} {f} taş gülle atan top
das Bombardement {sub} {n} bombardıman
das Bombardement {sub} {n} bombalama
bombardiere [ich~] bombalıyorum
bombardieren {v} [bei einem Tiefangriff] bomba atmak
bombardieren {v} [bombardierte, hat bombardiert] bombalamak
bombardieren {v} [bombardierte, hat bombardiert] bombardıman yapmak
bombardieren {v} [mit Granaten] topa tutmak
bombardierend {adj} bombalayan
der Bombardierkäfer {sub} {m} osuruk böceği
bombardiert bombalanmış
bombardierte bombalanmıştı
die Bombardierung {sub} {f} bombalama
die Bombardierung {sub} {f} bombardıman etme
die Bombardierung {sub} {f} topa tutma
Bombardierung mit Werbung {sub} {f} aşırı fazla reklam yapmak
Bombardierung mit Zündbomben {sub} {f} bomba atmak
das Bombardon {sub} {n} [Basstuba] bombardon
das Bombardon {sub} {n} [Orgelregister] kalın sesli tuba
der Bombasin {sub} {m} yarıipek dokuma
der Bombast {sub} {m} (konuşmada) ağdalı sözcükler kullanma
der Bombast {sub} {m} [Kleidung] vatka ile kabartma
der Bombast {sub} {m} tumturak
bombastisch {adj} ağdalı
bombastisch {adj} gösterişli
bombastisch {adj} tumturaklı
bombastisch {adj} şatafatlı
bombastische Rede {sub} {f} abartılı konuşma
bombastischer Stil {sub} {m} şatafatlı tarz
Bombay Hindistan`da bir şehir
der Bombayhanf {sub} {m} bombay kendiri
die Bombe {sub} {f} [Fußball-Jargon] bomba gibi oyuncu
Bombe abwerfen bomba atmak
die Bomben {sub} {pl} bombalar
bomben {v} bomba atmak
Bomben abwerfen bombalamak
Bomben auslösen bombalamak
Bomben- Entschärfungskommando {sub} {n} bomba etkisiz hale getiren komando
der Bombenabwurf {sub} {m} bomba atma
der Bombenabwurf {sub} {m} bombalama
der Bombenabwurfautomat {sub} {m} bomba atma otomatiği
das Bombenabwurfgerät {sub} {n} bomba atma aleti
die Atombombe {sub} {f} nükleer bomba
der Atomsprengkopf {sub} {m} atom başlıklı bomba
ballistische Bombe {sub} {f} balistik bomba
betonbrechende Bombe {sub} {f} beton kıran bomba
biologische Bombe {sub} {f} biyolojik bomba
Bombe mit Zeitzün [eine~] saatli bomba
Bombe mit Zeitzünder saatli bomba
der Briefbomber {sub} {m} mektup içinde bomba
chemische Bombe {sub} {f} kimyasal bomba
die Dreiphasenbombe {sub} {f} üç fazlı bomba
durch Laser gelenkte Bombe {sub} {f} lazer güdümlü bomba
dünnwandige Sprengbombe {sub} {f} ince cidarlı patlayıcı bomba
elektromagnetische Bombe {sub} {f} elektromanyetik bomba
die Fallschirmbombe {sub} {f} paraşütlü bomba
fliegende Bombe {sub} {f} uçan bomba
die Fliegerbombe {sub} {f} [Militär] uçaktan atılan bomba
die Fliegerbombe {sub} {f} havai bomba
die Freifallbombe {sub} {f} kendiliğinden düşen bomba
freifallende Bombe {sub} {f} serbest düşüşlü bomba
gelenkte Bombe {sub} {f} güdümlü bomba
die Granate {sub} {f} [Militär] küçük bomba
große Bombe {sub} {f} büyük bomba
die Höllenmaschine {sub} {f} saatli bomba
intelligente Bombe {sub} {f} akıllı bomba
die Kaskadenbombe {sub} {f} kaskad bomba
konventionelle Bombe {sub} {f} [im Gegensatz zu Kernwaffen] konvansiyonel bomba
0.005s