17 direkte Treffer gefunden für: aptalca


58 indirekte Treffer gefunden für: aptalca

Deutsch Türkisch
albern und übertrieben reagieren aptalca ve aşırı reaksiyon
alberne Antwort {sub} {f} aptalca cevap
alberne Bemerkung {sub} {f} aptalca ifade
alberne Handlung {sub} {f} aptalca davranış
alberne Handlungsweise {sub} {f} aptalca tavır takınma
alberne Tat {sub} {f} aptalca grişim
alberne Taten {sub} {pl} aptalca grişimler
alberne Worte {sub} {pl} aptalca kelimeler
alberner Spaß aptalca şaka
alberner Witz {sub} {m} aptalca espri
alberner Witze {sub} {pl} aptalca espriler
albernes Benehmen {sub} {n} aptalca davranış
albernes Benehmen {sub} {n} aptalca tutum
albernes Zeug {sub} {n} aptalca şey
Auf eine dumme Frage bekommt man eine dumme Antwort aptalca soruya aptalca cevap verilir
aufgeblasener Betrug {sub} {m} aptalca kandırma
die Bieridee {sub} {f} aptalca düşünce
blöd daherreden {ugs.} aptalca konuşmak
blöd grinsen aptalca sırıtmak
blöd grinsend {adj} aptalca sırıtan
blöde Idee {sub} {f} aptalca fikir
blöder Fehler {sub} {m} {ugs.} aptalca hata
der Bockmist {sub} {m} {ugs.} aptalca hata
doof fragen {ugs.} aptalca soru sormak
dumme Frage {sub} {f} aptalca soru
dumme Fragen stellen aptalca soru sormak
dumme Streiche {sub} {pl} aptalca oyun
dumme Tat {sub} {f} aptalca cürüm
dumme Tat {sub} {f} aptalca olay
dummer Fehler {sub} {m} aptalca hata
dummer Streich {sub} {m} aptalca oyun
dummes Getue {sub} {n} aptalca hareket
dummes Zeug reden {ugs.} aptalca şeyler söylemek
dämeln {v} aptalca davranmak
dümmlich grinsen {v} aptalca sırıtmak
eine dumme Frage stellen aptalca bir soru sormak
einfältig lächeln aptalca gülümsemek
einfältig lächelnd aptalca gülümseyerek
einfältige Frage {sub} {f} aptalca soru
es war blöd aptalca idi
etwas Dummes aptalca bir şey
das Gelaber {sub} {n} {ugs.} aptalca gevezelik
grinst blöd {ugs.} aptalca sırıtıyor
grinste blöd {ugs.} aptalca sırıtmıştı
in törichter Weise aptalca şekilde
der Narrenstreich {sub} {m} aptalca şaka
der Quatsch {sub} {m} aptalca hareket
der Schildbürgerstreich {sub} {m} aptalca
der Schwachsinn {sub} {m} [Med.] aptalca davranış
der Stumpfsinn {sub} {m} aptalca şeyler
törichte Bemerkung {sub} {f} aptalca söz
absoluter Schwachsinn {sub} {m} {ugs.} tamamen aptalca
am dümmsten en aptalca
blödeste {adj} en aptalca
das ist doch schwachsinnig {ugs.} bu aptalca
idiotischere daha aptalca
idiotischste {adj} en aptalca
ist sehr töricht [das~] çok aptalca
0.003s