Keine direkten Treffer gefunden für: …nın

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: …nın

Deutsch Türkisch
Abnahme der {sub} {f} …nin azalması
Abnahme von {sub} {f} …nın azalaması
abtreten zu Gunsten von {v} …nin yararına vazgeçme
abtreten zu Gunsten von {v} …nın yararına vazgeçme
als Zeichen von …nin işareti olarak
als Zeichen von …nın işareti olarak
Anliegen von {sub} {n} …nin arzusu
Anliegen von {sub} {n} …nın arzusu
Art der {sub} {f} …nin tipi
Art der {sub} {f} …nın tipi
Art der {sub} {f} …nin türü
Art der {sub} {f} …nın türü
Art von {sub} {f} …nin türü
auf Konto von …nin hesabına
auf Konto von …nın hesabına
auf Kosten von …nin hesabına
auf Kosten von …nın hesabına
Diversifizierung der {sub} {f} …nin çeşitlendirmesi
Erkrankungen der {sub} {pl} …nin hastalıkları
Fehlen von {sub} {n} …nin\nın noksanlığı
für den, die, das …nin,…nın için
für Rechnung von …nin,…nın hesabı için
Gebot der {sub} {n} …nin,…nın emri
gefolgt von …nin,…nın ardında
Gehälter der {sub} {pl} …nin,…nın aylıkları
Geruch von {sub} {m} …nin,…nın kokusu
Gesetze der {sub} {f} …nin,…nın kanunları
gewicht abschätzen von {v} …nin,…nın ağırlığını tahmin etmek
Gewicht der {sub} {n} …nin,…nın ağırlığı
gewicht schätzen von {sub} {n} …nin,…nın ağırlığını tahmin etmek
gewidmet dem, der …nin,nın anısına
Größe der {sub} {f} …nin,…nın büyüklüğü
Gültigkeit der {sub} {f} …nin,…nın geçerliliği
Hälfte der {sub} {f} …nin,…nın yarısı
Häuptling der {sub} {m} …nin,…nın elebaşı
im Beisein von …nin, nın huzurunda
im Besitz von …nin, nın zimmetinde
im Gedenken an …nin,…nın anısında
im Stil von …nin, …nın tarzında
im Zentrum von …nin, nın merkezinde
in den Rücken von [+dat] …nin, nın sırtında
in der Mitte von …nin,…nın ortasında
in der Nähe von …nin,…nın yakınında
in der Verantwortung von …nin,…nın sorumluluğunda
in einer Höhe von …nin,… nın yüksekliğinde
in Gegenwart von …nin nın huzurunda
innerhalb von …nin,nın içinde
jedes der …nin, …nın her biri
kam unter die Herrschaft von [er, sie, es~] …nin,…nın egemenliğine girdi
Kehrwert von {sub} {m} …nin ters değeri
Kenner von {sub} {m} …nin,…nın tanıyan
0.002s