2 direkte Treffer gefunden für: türetilmiş


36 indirekte Treffer gefunden für: türetilmiş

Deutsch Türkisch
abgeleitete Einheit {sub} {f} türetilmiş birim
abgeleitete Grenzwerte {sub} {pl} türetilmiş değerler
abgeleitete Größe {sub} {f} türetilmiş değer
abgeleitete Lohnart {sub} {f} türetilmiş ücret şekli
abgeleitete Marke {sub} {f} türetilmiş marka
abgeleitete Nachfrage {sub} {f} türetilmiş talep
abgeleitete Rechte {sub} {pl} türetilmiş haklar
abgeleitete Schaltung {sub} {f} türetilmiş devre
abgeleitete Schriftart {sub} {f} türetilmiş yazıtürü
abgeleitete Standortbestimmung {sub} {f} türetilmiş çevre belirlemesi
abgeleitete statistische Maßzahlen {sub} {pl} türetilmiş istatistil ölçü değerleri
abgeleitete Werke oder Erzeugnisse {sub} {pl} türetilmiş işletmeler ve ürünler
abgeleiteter Bedarf {sub} {m} türetilmiş ihtiyaç
abgeleiteter Brennstoff {sub} {m} türetilmiş yakıt
abgeleiteter Datentyp {sub} {m} türetilmiş veri çeşidi
abgeleiteter Firmenwert {sub} {m} türetilmiş firma değeri
abgeleiteter Grenzwert {sub} {m} türetilmiş değer
abgeleiteter Kode {sub} {m} türetilmiş kod
abgeleiteter Maßstab {sub} {m} türetilmiş ölçek
abgeleiteter Takt {sub} {m} türetilmiş düzenli aralıklarla oluşma sistemi
abgeleiteter Typ {sub} {m} türetilmiş tip
abgeleitetes Einkommen {sub} {n} türetilmiş gelir
Abgeleitetes Konfigurationsprofil wird benutzt türetilmiş konfigürasyon profili kullanılır
abgeleitetes Vorkommen {sub} {n} türetilmiş olay
abgeleitetes Wort {sub} {n} [Grammatik] türetilmiş sözcük
abgeleitetes Wort {sub} {n} türetilmiş kelime
die Adjektivfarbstoffe {sub} {pl} türetilmiş boya maddeleri
das Derivat {sub} {n} [Grammatik] türetilmiş sözcük
das Humankapital {sub} {n} türetilmiş kaynak
das Humankapital {sub} {n} türetilmiş kaynaklar
menschliches Kapital {sub} {n} türetilmiş kaynaklar
abgeleitet aus …dan türetilmiş
abgeleitet aus …den türetilmiş
abgeleitet von …dan türetilmiş
abgeleitet von …den türetilmiş
abgeleitet, statistisch~ istatistiki türetilmiş
0.002s