7 direkte Treffer gefunden für: karın


74 indirekte Treffer gefunden für: karın

Deutsch Türkisch
die Abdomenübersichtsaufnahme {sub} {f} karın emarı
abdominal karın ile ilgili
abdominale Abwehrspannung {sub} {f} karın kaslarının gerilmesi
die Abdominalangina {sub} {f} karın bölgesinde damar daralması
die Abdominalatmung {sub} {f} karından teneffüs
abdominale Atmungsform {sub} {f} karına nefes alıp verme şekli
die Abdominalepilepsie {sub} {f} karın sara nöbeti
die Abdominalfüße {sub} {pl} karın ayakları
die Abdominalmigräne {sub} {f} karın bölgesi migreni
der Abdominalpuls {sub} {m} karında hissedilen nabız
der Abdominalreflex {sub} {m} karın refleksi
die Abdominalrippen {sub} {pl} karın kaburgaları
der Abdominalschmerz {sub} {m} karın ağrısı
die Abdominalschmerzen {sub} {pl} karın ağrıları
die Abdominalschwangerschaft {sub} {f} karın boşluğu gebeliği
die Abdominalsegmente {sub} {pl} karın bölümleri
abdominell karın ile ilgili
abdominelle Aktinomykose {sub} {f} karının sağ alt tarafının sertleştiği kronikleşebilen bir hastalık
abdominelle Implantationen {sub} {f} karında nakil
die Abdominozentese {sub} {f} karın ponksiyonu
die Abdominozentese {sub} {f} karından iğne ile noktalama
abdominozystisch {adj} karın ve idrar yolu ile ilgili
die Adhäsiolyse {sub} {f} karın bölgesinden sakatlık alma
die Adipozele {sub} {f} karın boşluğunun anormal şekilde değişerek dışarıya sarkması
akutes Abdomen {sub} {n} karın ile ilgili acil durum
die Ameise {sub} {f} karınca
die Ameisen {sub} {pl} karıncalar
Ameisen können ein Vielfaches ihres Eigengewichtes tragen karıncalar ağırlığının birçok katını taşıyabilirler
ameisenartig {adj} karıncaya benzer
der Ameisenbau {sub} {m} karınca yuvası
das Ameisenbekämpfungsmittel {sub} {n} karınca imha ilacı
der Ameisenbär {sub} {m} karınca yiyen hayvan
die Ameisenbären {sub} {pl} karınca yiyen hayvan
das Ameisenei {sub} {n} karınca yumurtası
der Ameisenfresser {sub} {m} karınca yiyen
das Ameisengift {sub} {n} [Gift gegen Ameisen] karınca imha zehiri
das Ameisengift {sub} {n} [Gift von Ameisen] karınca zehiri
ameisenhaft {adj} karıncaya benzeyen
ameisenhaft [Fleiß] karınca gibi çalışan
der Ameisenhaufen {sub} {m} karınca yuvası
der Ameisenhügel {sub} {m} karınca yığını
die Ameisenkolonie {sub} {f} karınca topluluğu
das Ameisenkribbeln {sub} {n} karınca kaşınması
das Ameisenkriechen {sub} {n} karınca tırmanışı
der Ameisenköder {sub} {m} karınca tuzağı
der Ameisenköder {sub} {m} karınca yemi
die Ameisenlarve {sub} {f} karınca larvası
das Ameisennest {sub} {n} karınca yuvası
die Ameisenpuppe {sub} {f} karınca grubu
die Ameisenstraße {sub} {f} karınca yolu
die Ameisensäure {sub} {f} karınca asidi
das Acesulfam-K {sub} {n} sakarin
aufgetriebener Bauch {sub} {m} [z.. bei Leberzirrhose] şişkin karın
das Bauchspeckröllchen {sub} {n} [über einer engen Hose] sarkık karın
die Bibliothekarin {sub} {f} [weiblich] kitapçı
die Bibliothekarin {sub} {f} [weiblich] kütüphaneci
der Blattmagen {sub} {m} yassı karın
der Blähbauch {sub} {m} gazlı karın
Buch gehört Karin {sub} {n} kitap Karin’e ait
das Bäuchlein {sub} {n} küçük karın
dicker Bauch {sub} {m} şişman karın
die Hypothekarin {sub} {f} ipotek alan bayan
der Hängebauch {sub} {m} sarkık karın
hängender Bauch {sub} {m} asık karın
das Muskarin {sub} {n} [Gift des Fliegenpilzes] sinek mantarı zehiri
der Muskelbauch {sub} {m} kaslı karın
nüchterner Magen {sub} {m} karın
der Oberbauch {sub} {m} üst karın
das Saccharin {sub} {n} sakarin
das Sacharin {sub} {n} sakarin
der Süßstoff {sub} {m} sakarin
der Unterbauch {sub} {m} altkarın
das Waschbrett {sub} {n} [ugs:. gestählte Bauchmuskulatur] sert kaslı karın
der Waschbrettbauch {sub} {m} {ugs.} dümdüz kaslı karın
0.004s