Keine direkten Treffer gefunden für: kafayı

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: kafayı

Deutsch Türkisch
anheitern {v} [heiterte sich an, hat sich angeheitert] kafayı bulmak
aufgucken {v} kafayı kaldırıp bakmak
aufschauen {v} [schaute auf, hat aufgeschaut] kafayı kaldırmak
ausspannen {v} [spannte aus, hat ausgespannt] kafayı dinlendirmek
bechern {v} kafayı çekmek
behämmert {adj} {ugs.} kafayı sıyırmış
besaufen {v} [sich ~: ugs.] kafayı çekmek
beschwipsen {v} kafayı bulmak
betrinken {v} [sich ~] kafayı bulmak
die Betrunkene {sub} {f} kafayı bulmuş
der Betrunkener {sub} {m} kafayı bulmuş
bezechen, sich {v} kafayı bulmak
bezecht {adv} kafayı bulmuş
die Bezechtheit {sub} {f} kafayı bulma
bist du von Sinnen? kafayı yedin?
blau {adj} {ugs.} kafayı bulmuş
den Geist aufgeben {v} {ugs.} kafayı yitirmek
den Geist aufgebend {ugs.} [Person] kafayı yitiren
den Geist aufgegeben [er, sie, es hat~] kafayı yitirmiş
den Kopf in den Sand stecken {v} kafayı kuma gömmek
den Kopf ruckartig bewegen {v} kafayı aniden kımıldatmak
durchdrehen {v} {ugs.} kafayı bozmak
durchdrehen {v} {ugs.} kafayı yemek
durchdrehen {v} {ugs.} kafayı üşütmek
eine Niete stauchen {v} kafayı perçinlemek
einen in Krone haben {v} kafayı çekmiş olmak
einen Vogel haben {v} {ugs.} kafayı üşütmek
einen über den Durst trinken {ugs.} kafayı çekmek
etwas ohne Sinn und Verstand tun {v} kafayı yormadan yapmak
im Tran sein {v} [betrunken sein] kafayı bulmak
Jactatio capitis kafayı sağa sola fırlatır gibi sallama
kümmeln {v} kafayı çekmek
pokulieren {v} [veraltet] kafayı çekmek
Rausch haben {v} kafayı bulmak
ruhen {v} [ruhte, hat geruht] kafayı dinlemek
ruht [er, sie, es~] kafayı dinliyor
ruhte [er, sie, es~] kafayı dinlemişti
saufen [sich betrinken] kafayı çekmek
saufen {v} [soff, hat gesoffen] kafayı çekmek
selig sein {v} kafayı bulmuş olmak
sich einen auf Lampe gießen kafayı çekmek
sich einen Rausch ansaufen {v} {ugs.} kafayı çekmek
sich einen Rausch antrinken {v} kafayı çekmek
sich hinhauen [ugs.: schlafen gehen] kafayı vurup yatmak
sich hinstrecken {v} [sich hinlegen] kafayı vurup yatmak
toll {adj} kafayı yemiş
trunken {adj} kafayı bulmuş
verbohrt {adj} kafayı takmış
verdreht {adj} kafayı yemiş
verdreht {adj} kafayı üşütmüş
die Verdrehtheit {sub} {f} kafayı yeme
0.002s